h

OUDE-IJSSELSTREEK ZEGT JA TEGEN EEN VOORSTEL VAN SP/D66 DAT BIJ HUURDERS LEIDT TOT MAATWERK, HUURBEVRIEZING EN ZO MOGELIJK HUURVERLAGING

3 juni 2020

OUDE-IJSSELSTREEK ZEGT JA TEGEN EEN VOORSTEL VAN SP/D66 DAT BIJ HUURDERS LEIDT TOT MAATWERK, HUURBEVRIEZING EN ZO MOGELIJK HUURVERLAGING

De druk op het kabinet om de huren in verband met de coronacrisis te bevriezen wordt van alle kanten verder verhoogd. De aangenomen motie van het SP Eerste Kamerlid Tiny Kox verzoekt de regering om als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken. Onder de huurders zijn het vooral flexwerkers en ZZP-ers die te maken hebben met inkomensverlies als gevolg van de crisis. Ook de gemeente Oude IJsselstreek doet een beroep op zowel Woningcorporaties als verhuurders in de vrije en particuliere sector om maatwerkoplossingen die kunnen leiden tot huurbevriezing, huurverlaging of een betalingsregeling.
Fractievoorzitter Jan Vesters heeft in de raadsvergadering van 13 mei aandacht gevraagd voor de stijging van de huren van zowel de woningcorporatie Wonion alsmede in de vrije en particuliere sector in een tijd dat de coronacrisis als een orkaan over ons heen raast.
Samen met Ine Woudstra van D66 is er een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt om een brief te schrijven naar alle verhuurders, zowel in de sociale als vrije sector, met inbegrip van Midden- en Kleinbedrijf waar ze haar zorgen uitspreekt over de huidige situatie en hen verzoekt om hun huurders op de hoogte te brengen van de mogelijkheid tot maatwerkoplossingen welke kunnen leiden tot huurbevriezing, huurverlaging,
of een betalingsregeling. Deze motie werd door alle partijen met uitzondering van de VVD gesteund. Wethouder Hiddinga beloofde de opdracht van deze motie uit te voeren.
Ook werd door alle partijen een motie ingediend om de sport en amateurkunstverenigingen in onze gemeente, materieel en immaterieel te helpen met ondersteuningsmaatregelen.
Wethouder Ankersmit omarmde het voorstel om met college en raad, schouder aan schouder de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

Reactie toevoegen

U bent hier