h
8 juli 2019

Tweede Kamerlid Cem Lacin geeft startschot actie GifSpot Gelderse rivieren

Foto: sp / sp

Dagelijks wordt er gif geloosd op de Gelderse rivieren. Elke dag tenminste een. Daarom start de SP aankomende maandag de actie GifSpot. De SP bivakkeert een week lang dag en nacht op de landtong bij Fort Pannerden, waar zij schepen op heterdaad wil betrappen. Ook worden omwonenden van de rivieren opgeroepen om te melden via de op die dag gelanceerde MilieuAlarmlijn van de SP. Tweede Kamerlid Cem Lacin zal de actieweek in Pannerden aftrappen.

Lees verder
16 maart 2019

Particiatiewet blijkt Intimidatiewet

Foto: Heini Peters / Heini Peters

Bijeenkomst SP over misstanden bij Laborijn.

Lees verder
17 februari 2019

START CAMPAGNE PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN.

Foto: Petra Zimmerman

Zaterdag 16 februari startte SP Oude IJsselstreek de campagne voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart. Heel enthousiast plakten onze nieuwe organisatie - secretaris Tom met de fractie voorzitter Heini de gemeenteborden op de werf. Dit onder toeziend oog van de nieuwbakken voorzitster Petra. Deze verkiezingen zijn belangrijk en het is essentieel om te gaan stemmen als je veranderingen wilt die sociaal zijn! De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer. Hierdoor hebben de stemmers indirect ook invloed op de landelijke politiek.

Lees verder
4 februari 2019

Een goed pensioen kwestie van fatsoen

Foto: Lyander Schmitz

Zaterdag 02 februari organiseerde de FNV een voorbereidingsmiddag pensioenen. Landelijke actiedag is 18 maart! De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land. Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen.

Lees verder
3 februari 2019

Stokje overgedragen

Foto: Annemiek Kamphuis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 januari heeft Annemiek Kamphuis het stokje overgedragen aan Petra Zimmerman. Op de foto is de verkiezingscommissie druk aan het tellen van de stemmen. Unaniem is Petra tot voorzitter gekozen, Tom van der Kolk organisatie - secretaris en Suzan Tuit algemeen bestuurder.

Lees verder
25 januari 2019

SP STEMT NIET IN MET BESTEMMINGSPLAN MMP GENDRINGEN

Foto: Gemeente Oude IJsselstreek / Gemeente Oude IJsselstreek

En dat doen we met pijn in ons hart. Want wij onderschrijven de motivatie van Azore: het oude MMP, dat uit 1964 stamt, voldoet niet meer aan de huidige eisen voor goede zorgverlening.

Lees verder
9 januari 2019

De Statenverkiezingen 20 maart.

Foto: Matthias van Hunnik

Verkiezingsprogramma: Niemand aan de kant!.

Lees verder
9 januari 2019

Geen uitbreiding vliegveld Lelystad. #reddeVeluwe.

Foto: Maurits Gemmink

Uit protest tegen de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad heeft
de SP dinsdag 4 december een dode eik naar de Tweede Kamer gebracht.
SP-Statenlid Astrid Vollebregt heeft samen met een aantal lokale
actiegroepen een petitie overhandigd aan de vaste Kamercommissie
I&W. De petitie en de eik zijn een protest tegen de laagvliegroutes
van vliegveld Lelystad. De SP wil dat de uitbreiding van Lelystad
Airport een halt wordt toegeroepen vanwege de overlast en natuurschade.

Lees verder
4 december 2018

Met dode eik naar het Binnenhof om de Veluwe te redden.

Foto: Matthias van Hunnik

Dinsdag 4 december trekt SP-Statenlid Astrid Vollebregt
uit Gelderland met een dode eik op een platte wagen naar Den Haag.
Namens de natuur en de kinderen van de toekomst biedt ze de Tweede Kamer een petitie aan tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De dode boom staat symbool voor de gevolgen van de uitstoot van al die
laagvliegende vliegtuigen boven kwetsbare natuurgebieden zoals de
Veluwe. De actie wordt gesteund door Milieudefensie en vele actiegroepen uit Gelderland, Overijssel, Friesland en de Noordoostpolder.
Vollebregt: “Wij willen een gezonde omgeving met een mooie natuur
doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.”

Lees verder

Pagina's