h

Samen strijden voor 0% huurverhoging tijdens coronacrisis

6 juni 2020

Samen strijden voor 0% huurverhoging tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis hebben veel Nederlanders een fors verlies van inkomen. Daar is al direct op ingesprongen door compensatieregelingen. Terecht! En onze hurders dan?

Wonion verhoogt de huren per 1 juli met zelfs 3 procent. Dit komt bij een aantal huishoudens neer op € 30,00 per maand. Een fors bedrag voor velen diue al moeite hadden met rondkomen. Volgens het Nibud heeft nu al 50% van alle huurders moeite met rondkomen en 30% heeft te maken met een huurbetalingsachterstand. Door de crisis lopen deze percentages alleen maar op. Hoog tijd voor actie!

Opschorten huurverhoging.
In de Eerste Kamer is de SP-motie aangenomen voor een tijdelijke huurstop. We roepen Wonion op om de voorgenomen huurverhoging van bijna 3 procent op te schorten en op 0 procent te stellen. Daarmee volgen e het goede voorbeeld van onze gemeente die behalve het opschorten van de. gemeentelijke belastingen voor ondernemers ook nog eens € 100.000,= beschikbaar stelt in verband met de coronacrisis. De SP roept Wonion op om ook haar steentje bij te dragen rn onze huurders lucht te verschaffen!

Reactie toevoegen

U bent hier