h

Gelukszoekers

22 september 2015

Gelukszoekers

Foto: Wikimedia / Wikimedia

Vluchtelingenkamp in Turkije.

Gelukszoekers. Profiteurs. Parasieten. Testosteronbommen. Terroristen. Een "half miljoen vluchtelingen per jaar komen Nederland binnen."

Allemaal kreten, die ons de afgelopen weken om de oren vliegen. Maar wat is er nou eigenlijk allemaal van waar? Allereerst kunnen we stellen dat het feit dat mensen die vluchten, niet van de laatste paar weken is. Zo lang de mensheid bestaat, vluchten mensen ook. Voor natuurgeweld. Voor oorlogen. En het percentage mensen dat wereldwijd op de vlucht is, is ook al eeuwen vrij constant. En toch lijkt het allemaal veel erger te zijn dan "vroeger". 

Laten we de grootste vluchtelingenstroom van dit moment wat nader bekijken. In Syrië is al jaren een corrupt regime aan de macht. Het regime van Assad. Een wrede dictator, die er niet voor terugdeinst tegenstanders te laten "verdwijnen". Zoals alle dictators dat in feite doen. Een deel van het Syrische volk kwam daar tegen in opstand. Ze zagen dat in Libië, Tunesië en Egypte een volksopstand tegen het regime effect had. Er kwam iets dat op democratie leek. Ook dat deel van het Syrische volk kwam tegen het regime van Assad in opstand. Assad nam dit niet en sloeg hard terug. Zijn leger gooide brandbommen en gifgas op de eigen bevolking. Dat kostte vele, ook onschuldige slachtoffers. Het verzet werd grimmiger. De Islamic State In Syria (ISIS) werd opgericht. Wrede, extremistische moslims, die voortkwamen uit Al Qaeda. Een terroristische organisatie, die volgens ISIS niet genoeg deed. De burgeroorlog die in Syrië en delen van Irak daarop ontstond, heeft inmiddels honderdduizenden dodelijke slachtoffers gekost. De Syrische bevolking sloeg voor al dit geweld op de vlucht.

Foto: Wikimedia / Wikimedia

Naar schatting zijn momenteel 4 miljoen Syriërs op de vlucht. Het merendeel daarvan in de "regio". Buurland Turkije vangt momenteel ruim 1,5 miljoen vluchtelingen op. Libanon, dat zelf 3 miljoen inwoners heeft, vangt er ruim een miljoen op. Relatief veilige delen van Syrië, Irak, Egypte en Jordanië vangen samen ook nog eens 1 miljoen mensen op. De overige ruim 400.000 trekken naar de rest van de wereld. Onder andere naar de EU. Het argument dat vluchtelingen in de regio opgevangen zouden moeten worden, is dus eigenlijk een drogredenering, omdat al in grote mate gebeurt.

Inmiddels worden de omstandigheden in de massale vluchtelingenkampen in de regio er niet beter op. Voedseltekorten dreigen, meldt de internationale vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR. Ook medicijnen zijn onvoldoende aanwezig. En ook in Turkije, Libanon, en Jordanië, is het binnenkort winter. Vooral in Turkije kan de winter zeer streng zijn. Een tent met de kwaliteit van niet meer dan een bungalowtent biedt daar onvoldoende bescherming tegen. Bovendien kent Turkije wel een asielbeleid, maar niet voor mensen van buiten Europa. De situatie in de kampen is dus niet alleen slecht, maar ook nog eens uitzichtloos. De kans dat de oorlog in Syrië spoedig tot een eind komt, is zeer klein. Een toekomst in Turkije is er voor de anderhalf miljoen Syriërs niet. De enige mogelijkheid die ze nog zien, is vluchten naar Europa, dat tegen Turkije aanligt. 

Echter, zonder geldige verblijfsvergunning mag niet gereisd worden van Turkije naar Europa. Mensensmokkelaars weten dit en slaan hier op een beestachtige manier munt uit. Voor 1500 euro per persoon kunnen zij vluchtelingen naar Europa brengen in de inmiddels overbekende gammele rubberbootjes. Een reis die met de veerboot maximaal 25 euro kost, maar voor de vluchtelingen dus onmogelijk is. De smokkelaars zelf gaan niet mee. Als er een bootje omslaat, is dat jammer, maar de mensensmokkelaars hebben hun geld binnen. Ze zijn meedogenloos. Het is dan ook niet zo vreemd dat vooral jonge mannen deze vlucht wagen. Vrouwen en kinderen blijven achter in het kamp. Als de vader of echtgenoot asiel heeft aangevraagd, mogen de achterblijvers op een veilige manier naar Nederland, België, Duitsland enz. nareizen. Dat is wettelijk geregeld in internationale vluchtelingenverdragen.

Foto: Wikimedia

 

Eenmaal op het vasteland van Europa zijn de Syriërs in Griekenland. Een land, waar het economisch niet bijster voor de wind gaat. Griekenland ook nog eens honderdduizenden vluchtelingen laten opvangen kan eenvoudigweg niet. Daar is in Griekenland geen geld voor. De Grieken zijn de vluchtelingen dan ook liever kwijt dan rijk. Maar Europa, de EU, is nog steeds niet met een verdeelsleutel gekomen. Het is dus noodzakelijk dat die honderdduizenden op een eerlijke manier over de lidstaten van de EU verdeeld gaan worden. Heel voorzichtig gaat de EU hier nu aan beginnen. Maar de stroom vluchtelingen houdt aan.

Wat is er nu allemaal waar over de grote aantallen, de "tsunami aan vluchtelingen"? Ja, er is een toename van vluchtelingen in ons land. Maar de aantallen, die onder andere door de PVV genoemd worden, zijn nergens op gebaseerd. Waar Wilders in de Kamer sprak over 3100 nieuwe asielzoekers in de afgelopen week, spreekt het COA over 800. Volgens het COA zullen naar schatting ruim 30.000 mensen dit jaar asiel aanvragen in ons land. Vorig jaar waren dat er 23.000. Eind jaren '90 en begin deze eeuw waren dat er ruim 80.000. En ook toen kon Nederland deze stroom aan. Sinds een jaar of 10-15 nam de stroom vluchtelingen af. Enerzijds door een strenger vreemdelingenbeleid in Nederland, anderzijds door de beëindiging van de oorlogen in Irak en Afghanistan. AZC's werden afgebroken of er werden andere bestemmingen gevonden. Het grote probleem is dus momenteel niet de grotere stroom vluchtelingen, maar de huisvesting daarvan. 

Daar komt bij dat de beide kabinetten Rutte sterk de rem hebben gezet op de bouw van sociale huurwoningen in ons land. Met als gevolg: langere wachtlijsten. In de AZC's zitten momenteel 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die al langer dan een jaar wachten op een woning. Die wachtlijsten gelden dus ook voor vluchtelingen. In tegenstelling tot wat velen ons willen doen geloven. Dat er 13.000 mensen in een AZC zitten die eigenlijk in een reguliere woning hadden moeten wonen, bevordert de huisvesting van nieuwe asielzoekers dus ook niet. 

Wat is er nu eigenlijk waar van de bewering dat asielzoekers "alles" krijgen? Niet veel. Een asielzoeker heeft volgens het internationale vluchtelingenverdrag recht op onderdak en voeding (bed, bad, brood). Dat is dan ook alles wat een asielzoeker krijgt. Onderdak in een AZC of tijdelijke opvangvoorziening. En voedsel. Dit krijgen de meeste asielzoekers in de vorm van een vergoeding, waarvan ze voeding en kleding kunnen kopen. Voor volwassenen is dit 58 euro en voor kinderen 36 euro per week. Een asielzoeker mag volgens de Nederlandse wet niet werken. Een inkomen hebben ze dus ook niet, want ook hebben ze geen recht op bijstand. Wordt een asielzoeker ziek, wordt de zorg betaald door de collectieve ziektekostenverzekering van het COA. Wordt er in het AZC overigens centraal gekookt, is de wekelijkse vergoeding ook aanmerkelijk lager. Rond de 10-15 euro per persoon. Pas als een asielzoeker een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgt, is hij statushouder of officieel vluchteling. Mensen die om andere redenen dan oorlog en andere grote rampen vluchten, komen niet voor deze status in aanmerking en moeten terug naar hun eigen omgeving. Veruit in de meeste gevallen gebeurt dat ook. 

Als een vluchteling eenmaal de status vluchteling heeft, heeft hij dezelfde rechten en plichten als ieder ander die in Nederland woont, maar is géén Nederlander. Hij heeft dus ook geen stemrecht. Hij heeft wel recht op een woning. Maar hij krijgt die woning niet gratis, zoals vaak beweerd wordt. Hij zal gewoon huur moeten betalen. Een statushouder moet ook d.m.v. werk in zijn eigen inkomen voorzien. Wie geen werk kan krijgen, heeft recht op bijstand, met dezelfde verplichtingen als ieder ander. Dus ook sollicitatieplicht, de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen enz. 

Dan zijn er nog stemmen dat er veel potentiële terroristen tussen de asielzoekers zitten. Dagblad Trouw heeft daar afgelopen week nog informatie over ingewonnen bij de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Beide diensten zeggen hier geen aanwijzingen voor te hebben en noemen dat het aannemelijker is dat terroristen op een andere wijze naar Europa reizen. Immers; in Syrië is het vrij eenvoudig, zeker voor IS, om aan valse persoonsdocumenten te komen. Waarom zou een terrorist, die op een snelle, veilige manier in Europa kan komen, vermomd als vluchteling, via een vluchtelingenkamp in een levensgevaarlijk bootje van Turkije naar Griekenland varen, vervolgens duizenden kilometers lopen, liften of als verstekeling meerijden, om in Nederland of een ander Westeuropees land te komen? De logica daarvan is ver te zoeken. Verder blijkt bovendien dat de aanslagen die al uit naam van IS (o.a. bij Charlie Hebdo) zijn gepleegd, allemaal zijn gepleegd door extremistische moslims, die in Europa geboren zijn. En ook dát is logisch: ze spreken de taal, ze kennen de weg. 

Samenvattend is de SP, net als de meeste andere partijen in ons land, voor humane opvang in de regio. Zover is het echter nog lang niet. Verder is de SP voorstander van een eerlijke verdeling van asielzoekers, die de EU hebben bereikt, over de lidstaten en voor humane opvang in die lidstaten. Ook moet er in alle lidstaten eensluidend vreemdelingenbeleid zijn. Als ze eenmaal asiel hebben aangevraagd, moet er een snelle, zorgvuldige procedure zijn, waaruit blijkt of iemand wel of geen recht op asiel heeft. Het kan niet zo zijn dat kinderen die het grootste deel van hun leven al hier wonen, nog steeds onduidelijkheid hebben, of ze hier mogen blijven. 

Reacties

De SP schreeuwt, maar weet als geen ander dat het alleen maar Europees kan worden opgelost. Nu zien we dat dit deze week ook zal gaan gebeuren, echter communistische partijen (waarmee de SP in europa samenwerkt) uit Tsjechië hebben tegengestemd.

Daarnaast lees ik hier diverse getallen. Het is echter verstandig de genoemde cijfers te checken: '1,5 miljoen vluchtelingen in Turkije'. Dit klopt niet helemaal, of eigenlijk helemaal niet. 50% overdrijven is een kunst. Het zijn er ongeveer een miljoen volgens vicepremier Atalay.
“Waar Wilders in de Kamer sprak over 3100 nieuwe asielzoekers in de afgelopen week, spreekt het COA over 800”; Volgens mij spreekt Wilders in dit geval wel de waarheid, nee... hij is zelfs voorzichtig. Volgens het COA kwamen de afgelopen week maar liefst 4200 asielzoekers naar ons land.
Opvang in de regio gebeurt al in grote mate? Volgens mij neemt Saoedi Arabië nog steeds geen vluchtelingen op… Daar zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Logisch dat opvang in de regio verder uitgebreid moet worden.
Dat er mensen zijn die zeggen dat asielzoekers alles krijgen, is misschien onterecht, maar wel begrijpelijk. Voor de asielzoekers wordt gezorgd en zodra ze officieel vluchteling zijn, krijgen ze een bijstandsuitkering. Vanzelfsprekend dat er mensen men een laag salaris, die lastig rond kunnen komen hier enigszins moeite mee hebben. Het is goed om dit eens vanuit een andere kant te bekijken.
“Dan zijn er nog stemmen dat er veel potentiële terroristen tussen de asielzoekers zitten” Dit wordt een beetje als belachelijk afgedaan terwijl hiermee wel degelijk rekening mee moet worden gehouden. De getackelde zielige Syriër die nu een baan aangeboden krijgt in Spanje blijkt een massa moordenaar en lid van terreurbeweging Al-Nusra te zijn. Een beweging die nauwe banden met Al-Qaeda heeft.
“Als ze eenmaal asiel hebben aangevraagd, moet er een snelle, zorgvuldige procedure zijn, waaruit blijkt of iemand wel of geen recht op asiel heeft”: Dit is juist het probleem. Vanwege de grote hoeveelheid asielzoekers, blijkt de echte vluchteling vele minder kans te hebben op asiel. Daarnaast zijn zorgvuldige procedures tijdrovend en kan het jaren duren voordat een asielzoeker definitief kan worden uitgezet. Zorgvuldigheid gaat dan ten koste van snelheid.
Op dit moment heerst er chaos bij de opvang van vluchtelingen. Vooral in Duitsland waar de opvang door de overheid slecht is geregeld zien we vervelende taferelen. Om het vluchtelingenprobleem op te lossen dient men zich volledig te richten op opvang in de regio. Van daaruit kunnen de echte vluchtelingen uiteindelijk asiel krijgen in Europa, waarbij ze verdeeld worden over de Europese landen.

Stefan, dank voor je reactie, maar even over de feiten: op het moment van schrijven van dit stuk was nog niet bekend hoeveel asielzoekers er deze week waarschijnlijk naar Nederland kunnen komen. De 800 slaat op afgelopen, dus vorige, week. Dat is het aantal eerste aanvragen dat vorige week is gedaan, dus het daadwerkelijke aantal dat vorige week in ons lamd is gearriveerd. Tweede aanvraag wordt bij asielcijfers wel altijd genoemd, maar is erg verwarrend, omdat dit gaat over asielzoekers die al een keer asiel hebben aangevraagd. Over het aantal vluchtelingen dat in Turkije opgevangen wordt, lopen de schattingen uiteen. Ik heb ook getallen van meer dan twee miljoen gelezen. Feit is, dat Turkije het grootste deel van de vluchtelingen opvangt. En ja, dat is in de regio. Turkije is een buurland van Syrië. Evenals Jordanië, Libanon en Irak. De rest van je betoog is jouw mening over en die mag je zeker hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Heini Peters

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier