h
20 juni 2017

#nvdv17

Foto: Annemiek Kamphuis

Tijdens de Nacht van de Vluchteling heeft het Gelderse SP team met twee Friezen ongeveer 1700 euro bij elkaar gelopen. 40 kilometer gelopen over bruggen, onder bruggen, langs water, riviertjes, kwakkende kikkers en door flarden mist. Een nachtelijk avontuur voor een goed doel. Kanjers!

Lees verder
14 juni 2017

Kwaksmölle in Varsseveld voor jong en oud blijft open.

Foto: Annemiek Kamphuis

In de zomer van 2015 besloot het College van B&W dat het dorpshuis
De Kwaksmölle dicht zou moeten. Ruim een jaar eerder ging
welzijnsorganisatie Fidessa, die het gebouw tot dan toe beheerde
failliet. Een tijd van onzekerheid brak aan voor de gebruikers.

Lees verder
30 mei 2017

Windmolenpark "Den Tol"

Foto: Heini Peters

Op vrijdag 25 mei toog de voltallige SP fractie met fractie ondersteuners Gürbüz en Gerhard naar Netterden om de inwoners van Netterden de uitslag van de door de SP Oude IJsselstreek georganiseerde enquête over de realisatie van Windmolenpark “Den Tol” te geven. Ook wilden wij de Netterdenaren op de hoogte stellen van de besluitvorming van de gemeenteraad en de opstelling van de SP fractie.

Lees verder
24 mei 2017

Grote stap voor de Achterhoek, 30 miljoen voor DubbelSPoor.

Foto: Mathias van Hunnink

Een kleine stap voor de provincie Gelderland, een grote sprong voor
reizigers van en naar de Achterhoek. Provinciale Staten heeft op 24 mei
besloten, geld te reserveren voor verdubbeling van de regionale
spoorlijn tussen Didam en Doetinchem. Ook is besloten dat deze
verdubbeling binnen tien jaar in gang moet worden gezet. “Dit is
fantastisch voor het spoor in de Achterhoek” zegt Maurits Gemmink, SP
woordvoerder mobiliteit in de staten. “We voeren al zo’n tien jaar actie
in en buiten de staten om spoorverdubbeling tot Doetinchem voor elkaar te krijgen.”

Lees verder
24 mei 2017

Buurten #1miljoenmensenspreken

Foto: Annemiek Kamphuis

SP komt graag bij onze inwoners om te horen wat er leeft in hun buurt. Afgelopen maandag 22 mei trokken we de wijk De Brie in Varsseveld in, nadat we dit met een flyer hadden aangekondigd. We werden hartelijk ontvangen. De meeste mensen zijn tevreden over hun wijk. Wel zijn er wat aandachtspunten, die we over twee weken met de gebiedsmakelaar zullen opnemen. Want leefbaarheid vinden wij belangrijk.

Lees verder
18 mei 2017

Protestmars werknemers Instromet.

Foto: Maurits Gemmink

Alle medewerkers liepen dinsdag de 16e een mars voor fatsoenlijk Sociaal plan, voor fatsoenlijke ontslagvergoeding en voor een toekomst voor de overblijvers! De protestmars startte op de DRU en gemeentehuis was het doel. Omdat het college van B&W de werknemers niet wilde ontvangen, is een uitnodiging naar de Raad gestuurd. Jan verwelkomde de Instrometmedewerkers namens de SP.  Er werd gezongen, grappen gemaakt. De sfeer was uitstekend.

Lees verder
9 mei 2017

Een beter sociaal plan en zekerheid voor blijvers

Foto: Annemiek Kamphuis

Elster-Instromet is producent van gasmeters en regelappartuur voor gastransportbedrijven. Het is onderdeel van het internationale bedrijf Honeywell. Honeywell thermostaten kennen we allemaal wel. De productie wordt verplaatst naar de Duitse stad Mainz.

Lees verder
12 april 2017

Debat over de toekomst van het regionale openbaar vervoer

Foto: SP Gelderland

Op dinsdag 9 mei organiseert de Gelderse SP een openbaar debat over
de toekomst van het regionale openbaar vervoer. De centrale vraag is
hoe we alle regio's van Gelderland bereikbaar kunnen houden. Hoe
belangrijk is het openbaar vervoer daarbij? En kunnen we die
bereikbaarheid overlaten aan de markt, of zal de overheid hier een
stevigere rol moeten spelen?

Lees verder
12 april 2017

Actie en fractie : einde bloemen vouwen

SP Oude IJsselstreek zat net in de gemeenteraad toen we een aantal mails
kregen. Mails over bloemen vouwen door mensen die een
bijstandsuitkering hadden bij het voormalige ISWI.
 
We maakten een afspraak voor een werkbezoek aan ISWI. Dit in het kader van kennismaking met Gemeenschappelijke Regelingen die bepaalde beleidszaken uit voeren voor de gemeente. De zogenoemde
leerwerkbedrijven wilden we ook graag bezoeken. Na een uitvoerig
gesprek met de interim-directeur konden we beide leerwerkbedrijven in
Ulft en Dinxperlo bezoeken. Veel zaken, die volgens ons niet in de haak
waren, hebben we genoteerd en overhandigd aan de interim-directeur
tijdens een vervolgafspraak. Arbo-technische zaken, zoals
geen afzuiging in een lijmafdeling, maar ook hoe consulenten en werkbegeleiders met cliënten omgingen.
Foto: Peter de Vos
In de gemeenteraad stelden we vragen. Vragen of het werk dat in de
leerwerkbedrijven gebeurde,wel mocht. We namen contact op met ons Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, die op haar beurt Kamervragen stelde over het bloemenvouwen. Ook de FNV werd ingeschakeld. Het bloemenvouwen bij ISWI kreeg landelijke bekendheid. En langzaam, maar zeker bleek dat productiewerk, zoals dat in de leerwerkbedrijven gebeurde niet mag.

Leerwerktrajecten zijn wettelijk toegestaan, maar geen 32 uur per week en in sommige gevallen, jaren achter elkaar.

Lees verder
31 maart 2017

SP krijgt Gelderland aan het lezen.

Foto: Heini Peters

Naar aanleiding van een voorstel van de SP om laaggeletterdheid aan
te pakken komt de provincie met een plan hiervoor. Dat heeft het
provinciebestuur in haar nieuwe bibliotheekbeleid opgenomen. In
Gelderland zijn er steeds meer mensen - jong én oud - die niet goed
kunnen lezen en schrijven. De SP is daarom blij dat de provincie hier
mee aan de slag gaat.

Lees verder

Pagina's