h
25 februari 2018

Subsidiebeleid

Zoals U wellicht bekend is hebben we vorig jaar onder voorwaarden ingestemd met het nieuwe subsidiebeleid. Daar ons diverse signalen hadden bereikt dat de nieuwe regeling tot problemen leidde met name bij de muziekverenigingen, gaven we aan dat we moeite hadden met dit punt. De wethouder zei daarop toe dat hij met de verenigingen in gesprek zou gaan en dat hij verwachtte dat ze er wel uit zouden komen. De SP beschouwt alle verenigingen en zeker de muziekverenigingen als het cement van onze samenleving. Daarom hechtten wij zo aan deze toezegging. Daarop stemden wij in ervan uitgaande dat alle betrokken partijen er wel uit zouden komen.

Lees verder
21 februari 2018

Werken zonder loon? Mooi niet!

Foto: SP / SP

In 2015 stuitten Annemiek Kamphuis en Heini Peters van SP Oude IJsselstreek op mensen die zonder loon, vaak jaren achtereen, onder slechte omstandigheden in de hallen van ISWI in Ulft en Dinxperlo werkten als o.a. de inmiddels landelijk bekend geworden bloemenvouwers. Wij zijn er ontzettend trots op dat door onze aandacht hiervoor een einde is gekomen aan dit werken zonder loon. En dat de bloemenvouwers, mede door lang onderhandelen van o.a. onze lijsttrekker Suzan Tuit financieel tegemoet werden gekomen door het voormalige ISWI

Lees verder
15 februari 2018

Gelderse SP lanceert plan vrij reizen

Zondag 18 februari 14.30 uur Statenlid Maurits Gemmink in gesprek met regio 8 over lancering vrij reizen met openbaar vervoer in Gelderland buiten de spits.

Lees verder
11 februari 2018

Vrij reizen met OV buiten de spits

Foto: peter de vos

De Gelderse SP heeft woensdag 07 februari in Nijmegen een plan gelanceerd om vrij reizen met het openbaar vervoer in Gelderland mogelijk te maken voor iedereen. De SP stelt voor om bussen en regionale treinen buiten de spits gratis te maken voor reizigers.Hiermee wil de SP een impuls geven aan het OV gebruik en de bereikbaarheid van Gelderland.

Lees verder
11 februari 2018

Eerste voorgenomen truckershotel Nederland in Ulft

Foto: Annemiek Kamphuis

De afgelopen week ontstond er veel onrust in Ulft in de omgeving van de oude huishoudschool. Dit n.a.v. het voornemen van Don de Jong om het om te bouwen tot een truckershotel. Een motie van Jasper van Dijk (SP) is op 23 januari aangenomen. Deze motie houdt in dat Nederland vanaf februari gaat handhaven en controleren dat er voldaan wordt aan de Europese rij- en rusttijden verordening. Vrachtwagenchauffeurs mogen hun verplichte weekendrust niet in hun cabines doorbrengen. De motie van Jasper om niet alleen gerichte controles uit te voeren maar alle relevante plekken te controleren en te handhaven is aangenomen!

Lees verder
29 januari 2018

#Voorelkaar.

Foto: Annemiek Kamphuis

Zaterdag 27 januari 2018 was het Super Zaterdag. Samen met duizenden mensen gaat de SP de strijd aan voor goede zorg zonder marktwerking in de gemeente, voor huizen zonder schimmel, voor behoud van natuur. Voor elkaar!

Lees verder
17 januari 2018

SP presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

SP Oude IJsselstreek presenteert het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode 2018-2022. Een beknopt programma op hoofdlijnen, waarin we duidelijk uiteenzetten, hoe wij de komende jaren de gemeente willen besturen. Thema’s als zorg voor iedereen, armoedebestrijding, leefbaarheid, wonen, werkgelegenheid, groen, duurzaamheid, mobiliteit, cultuur en sport en financiën komen aan bod.

Lees verder
4 januari 2018

Samenwerking wel, ongekozen burgemeesters niet!

Foto: Heini Peters

SP Oude IJsselstreek is ook voor samenwerking in de Achterhoek, maar níét zoals het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek dit voorstelt. In dat voorstel bestaat het bestuur van de Regio uit ongekozen burgemeesters. Daar passen wij voor. De inwoners hebben de gemeenteraad gekozen om besluiten te kunnen nemen, geen burgemeesters. Dat is niet, zoals de democratie bedoeld is.

Lees verder
4 januari 2018

And so the adventure begins........

Foto: Annemiek Kamphuis

SPOudeIJsselstreek wenst U een mooi, warm, liefdevol en gezond 2018

Lees verder
17 december 2017

Het lerarentekort is nu. #Ikstaak

Foto: Annemiek Kamphuis

Dinsdag 12 december was het overgrote deel van de scholen dicht, leraren en ondersteund personeel hebben massaal het werk neergelegd. Voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Ziekteverzuim is hoog en er zijn bijna of geen invallers meer. Het is geen vijf voor 12 maar kwart over.

Lees verder

Pagina's