h

Waarom groene energie?

Waarom groene energie?
Groene energie is energie die is opgewekt uit duurzame bronnen. Een duurzame energiebron is een bron die nooit opraakt. Denk hierbij aan de zon, wind en bijvoorbeeld water. Hier is veel energie uit te halen en deze vallen onder de noemer 'groen'. Even voor de duidelijkheid: groene energie is duurzame energie. Wat zijn duurzame energiebronnen: zon, wind, water, biomassa, biovergisting, groen gas, aardwarmte.
De voordelen van groene energie:
Geen of weinig CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen. Onafhankelijk van fossiele brandstoffen en dus onafhankelijk van een aantal olie- en gas   producerende landen. Het raakt niet op.  Verbetering van de luchtkwaliteit. Gunstige invloed op onze gezondheid. Fossiele brandstoffen vervangen door groene energie haalt de kosten van de gezondheidszorg drastisch naar beneden. Opwarming van de aarde wordt tegengegaan dit betekent: minder migratie van andere volken die getroffen worden door natuurrampen.  Levert meer werk op vooral duurzame werkgelegenheid. Het geeft de mensen meer verbintenis met elkaar vooral op lokaal gebied ( kleinschalige duurzame energie-opwekkingsmethoden ) iedere burger kan zijn bijdrage leveren. Minder belasting voor flora en fauna. We laten iets moois na voor onze kinderen en kleinkinderen.
Is een keuze maken voor groene energie moeilijk?
Als je het financieel bekijkt, de tarieven van grijze of groene energie zijn tegenwoordig vrijwel gelijk. Maar groene energie is beter voor het milieu en de toekomstige leefomstandigheden. Grijze energie is energie die op een niet-duurzame manier wordt opgewekt. Grijze energie is belastend voor het milieu vanwege het gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking. Je kunt bij grijze energie denken aan energie die is opgewekt met kolen of aardgas, maar ook kernenergie is grijs vanwege het schadelijke afval. Als je kolen, gas, aardolie verbrandt, komt er CO2 vrij dat negatieve gevolgen heeft voor het milieu en onze toekomstige leefomgeving. Daarbij raken deze fossiele brandstoffen op. Wanneer je bij een energieleverancier niet bewust kiest voor groene energie, krijg je automatisch grijze energie ( stroom-gas ). Kun je zien of er grijze of groene stroom uit het stopcontact komt? Nee dat kun je niet zien, de energiemaatschappijen maken gebruik van het zelfde netwerk. Dit  geldt ook voor gas. Wel hebben de meeste energieleveranciers certificaten waarbij ze zekerheid  geven van garantie van oorsprong. Hiermee kun je als klant zien waar uw groene energie vandaan komt.
Kun je als burger er iets aan doen om voor meer duurzaam te gaan in ons land?
Dat is meer dan menigeen denkt! Ook als je het financieel niet breed hebt zou je kunnen kiezen voor groene energie. Het is niet zo, dat als je voor groene energie hebt gekozen je maar raak kunt gebruiken. De milieuvriendelijkste oplossing is toch besparen. Je kunt ook kijken welke politieke partijen begaan zijn met het milieu, duurzaamheid, energie, en het leefklimaat van de burger. Het kabinet wat er nu zit bestaande uit VVD en PvdA heeft hier niet zoveel mee op. Behoudens voor de kapitaalkrachtige met allerlei fiscale voordeeltjes heeft de gewone burger het nakijken. Nederland is dan ook in de ranking van duurzaamheid de afgelopen jaren flink naar beneden geduikeld.
 Je hebt ook van die zogenaamde slimme jongens, die het kabinet adviseren om niet te investeren in duurzame energie. Het is veel goedkoper om het in buitenland te kopen. De beredenering is: We zijn nu goedkoper uit. Waarom zouden we investeren als we het bijna gratis uit Duitsland, Denemarken, Noorwegen kunnen halen? Voor Duitsland en Denemarken geld dat hier veel windmolens en zonnepanelen worden geplaatst met subsidie. Noorwegen heeft een overschot aan stroom, uit waterkracht wat vooral komt door het internetgebruik. Meer internetgebruik betekent minder papier dus minder kranten, post, minder hout daardoor daalt het stroomverbruik. Voor de grootverbruikers is het allemaal feest, de gewone burger heeft hier niets aan door allerlei belastingen betaalt hij het gelag. Je zou kunnen denken lekker slim, maak lekker gebruik van de belastingbetaler in het buitenland. Nu wordt er voornamelijk ingezet op uitbreiding van stroomnet verbindingen met het buitenland. Toch ontbreekt het hier aan visie, het echte vooruitdenken! Behalve dat het asociaal is, niet solidair, kortzichtig is het ook nog erg dom! Het is ook niet echt duurzaam, netwerken moet kort zijn. Het best is hooguit regionaal! Daarbij veel hoogspanningsnetten kunnen de gezondheid schaden jonge kinderen lopen meer kans op leukemie te krijgen. Nederland behoort op innovatief gebied van duurzaamheid tot de top van de wereld; het zou ons sieren om hier wat meer mee te doen.  We hebben in Nederland ruim 600.000 werklozen en het lijkt er op dat het kabinet weinig interesseert of ze aan het werk komen. In de voorbije jaren hebben we al veel werkgelegenheid verloren aan onze buurlanden op gebied van duurzame energie. Door de combinatie innovatief en duurzame energie industrie kan Nederland de weg omhoog terug vinden. Het kan zelfs een exportproduct worden.  Fiscaal zal het ook een en ander moeten veranderen, grootverbruikers betalen relatief weinig belasting terwijl ze de grootste vervuilers zijn. De burgers betalen relatief veel belasting over hun energie dat weer in de zakken verdwijnt bij de overheid, zodat bedrijven weer hun subsidies kunnen opstrijken. Er moet  ook méér  aandacht komen, voor dat bij bedrijven en bij de de overheid veel aan energiebesparende maatregelingen uitgevoerd kunnen worden. Voor de woningbouw is er al een verplichte EPA keuring dit zou ook moeten gelden voor bedrijven. De regelingen voor subsidies voor de burgers moet beter en niet dat de potjes bij een beetje aanvraag al leeg zijn. De energieleveranciers zullen meer onder toezicht moeten komen van de overheid. Minder privatisering zodat ze een betere sturing krijgen om ons leefklimaat gezonder te maken.  Ook voor burgers die initiatief nemen om kleinschalig energie op te wekken moet meer gestimuleerd worden. Nog steeds geldt: in onze honger naar energie, is de beste manier om te besparen.    

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

U bent hier