h

Spreekverbod gemeente Oude IJsselstreek

16 februari 2011

VERVUILING van het debat of ONDEMOCRATISCH en DISCRIMINEREND...

Donderdag 10 februari waren Maurits Gemmink, Elja Versteeg en Gerard Hubers van SP afd. i. o. Oude IJsselstreek op bezoek bij burgemeester Hans Alberse en griffier Jeroen van Urk van gemeente Oude IJsselstreek. Na het hartelijk welkom betoonde burgemeester Alberse zich verheugd over het feit, dat een nieuwe groep enthousiaste burgers zich had verenigd in een politieke partij om zich in te zetten voor het welzijn in de gemeente.

Aanleiding voor het gesprek was een uitnodiging door de burgemeester op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oude IJsselstreek. Het werd volgens hem tijd voor een kennismaking. Het gesprek kreeg een extra lading door het niet toestaan door het raadspresidium (de voorzitters van de raadsfracties) van inspreekrecht tijdens de raadsvergadering van 20 januari jl. aan de SP.

Lees verder
29 januari 2011

Kamervragen over kwestie SP spreekverbod

De gemeente Oude IJsselstreek sluit politieke partijen die niet in de gemeenteraad zitten uit van spreekrecht in de raadsvergadering. Op dit moment is in de gemeente Oude IJsselstreek de SP hiervan het slachtoffer. Uitsluiting op politieke voorkeur? Dat mag toch niet! Om zeker te zijn van onze zaak hebben we deze vraag bij Ronald van Raak, tweede kamerlid en woordvoerde binnenlandse zaken van de SP, neergelegd. Hij heeft de tekst van artikel 23 lid B van het reglement van orde van de gemeente Oude IJsselstreek beoordeeld. Het resultaat: kamervragen aan Minister Donner van Binnenlandse Zaken.

Het gaat om de volgende regel:

"In afwijking van het eerste lid van dit artikel kunnen burgers die een politieke groepering
vertegenwoordigen en burgers die op een kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen staan
geen spreektijd verkrijgen, anders dan als fungerend gemeenteraadslid of fractieassistent".

De kamervragen van Ronald van Raak.

Lees verder
27 januari 2011

Gemeente probeert SP de mond te snoeren.

De SP laat graag zijn mening horen. Dit doen we middels een actie, onze site of via een flyer of folder. Daarnaast willen wij af en toe onze mening geven voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. Dit mag iedere burger van een gemeente via het spreekrecht. Donderdag 20 januari ging het in de gemeenteraad over de 26 miljoen verlies die wethouder Haverdil heeft geleden op de grondaankopen van de gemeente. Gerard Hubers heeft netjes op tijd namens de SP spreektijd aangevraagd. De reactie van raadsgriffier van Urk: "Sorry, maar het presidium heeft besloten dat jullie niet mogen inspreken omdat jullie een politieke partij zijn". Beter nog, de gemeenteraad heeft even snel een artikel toegevoegd aan het nieuwe reglement van orde waar ze toch al mee bezig waren. Dit artikel sluit burgers, die een politieke groepering vertegenwoordigen of op een kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen staan, uit van spreektijd. Wacht even, spreektijd is toch een burgerrecht? Dat mogen ze ons niet zomaar afpakken!

Lees verder

U bent hier