h

op weg naar nieuw belastingstelsel

visie hypotheekrenteaftrek


KMOSTFFKWIET

 

Gradus schrif altied an zien bruur in Canada. Ik hebbe niet zo’n bruur, dus doe‘k moar zo:

 

Hypotheekrenteaftrek bij het invullen van de belastingaangifte.

 

Voor mensen met een eigen woning is de hypotheekrenteaftrek vaak een belangrijke aanvulling op het inkomen. En daarmee blijft de mogelijkheid om de rente van de hypotheek voor aankoop van de eigen woning te kunnen betalen. Voor mensen met een flinke hypotheek is deze aftrekpost vaak bittere noodzaak en zij zijn dus blij met die situatie.

Zij realiseren zich vaak niet hoe het spel in elkaar zit. Daarover het volgende:

 

In het buitenland is de hypotheekrente een stuk lager dan bij ons en er is geen hypotheekrenteaftrek. Wij accepteren een hogere hypotheekrente, we hebben immers toch de aftrekpost voor het inkomen. En iets terugkrijgen van de belasting is altijd leuk, toch?

 

Nu is het wel zo, dat die aftrekpost geldt over het hoogste tarief van de toegepaste IB en dat komt voor de grootverdieners, zoals directeuren van b.v. multinationals veel gunstiger uit, dan voor de modale werknemer. Dat is een rechtsongelijkheid, die al jaren wordt gekoesterd door kabinetten met een rechtse inbreng (zoals nu VVD/PvdA), die de belangen van de “dikke portemonnee” behartigen.

 

Daar komt nog bij, dat wij met die aftrekpost een veel hogere rente betalen aan de hypotheekverstrekker (meestal een bank met een dure directie) dan in de Europese Unie en dat dus de banken op die manier door de staat gesubsidieerd worden via de belastingbetaler. Terwijl de belastingbetaler, omdat hij in het ongewisse wordt gelaten over de werkelijke situatie, blij is met de aftrekpost op zijn inkomen. Eigenlijk moest ie kwaad zijn op de Nederlandse staat die op zo’n stiekeme manier de banken subsidieert. Waarmee de hoge salarissen en bonussen voor directeuren kunnen worden uitbetaald.

 

Het is m.i. zaak, dat de hypotheekrente naar Europees niveau wordt gebracht, dus flink verlaagd en dat de hypotheekrenteaftrek c.q. bankensubsidie wordt afgeschaft.

Dit zal voor de banken betekenen, dat de bankiers echt hun best moeten gaan doen om winst te maken. De warme subsidiedeken van vadertje staat vervalt immers.

Dit zal voor de staat betekenen, dat er een hoop administratieve rompslomp vervalt.

Dit zal voor de meeste mensen in deze in tweeën gedeelde samenleving niet veel verschil voor hun netto besteedbare inkomen betekenen.

De hele overstap moet natuurlijk wel in goede banen worden geleid met enkele tijdelijke maatregelen, zodat mensen niet in financiële problemen komen door de overstap (zoals nu bij de invoering van de Pgb via de SVB).

 

Nu de rente op een historisch dieptepunt is en dus de bedragen van rente en aftrekpost op zijn laagst zijn, lijkt me dit het beste moment om die stap te zetten om aanpassing aan de gangbare Europese gedragsregels te doen. 

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

U bent hier