h

SP Oude IJsselstreek: grote twijfels bij Achterhoekraad en Board

5 september 2018

SP Oude IJsselstreek: grote twijfels bij Achterhoekraad en Board

Foto: Gemeente Oude IJsselstreek / Gemeente Oude IJsselstreek

Maandagavond werden met veel tamtam de Achterhoekraad en de Achterhoek Board in de theaterzaal van de DRU in Ulft geïnstalleerd. SP Oude IJsselstreek heeft haar bedenkingen bij dit nieuwe samenwerkingsverband.

 

Aan deze installatie ging een lang proces vooraf. Daar hebben wij regelmatig onze bedenkingen geuit tegen het gebrek aan democratie. De Achterhoekraad bestaat weliswaar uit gekozen raadsleden, maar heeft geen enkele bevoegdheid. SP Oude IJsselstreek heeft daarom bij monde van Heini Peters meermaals gepleit om van de Regio Achterhoek een gemengde Gemeenschappelijke Regeling te maken, met gekozen raadsleden in het Algemeen Bestuur en één wethouder per gemeente in het Dagelijks Bestuur, zodat de Achterhoekraad formeel de kaderstellende en controlerende taak heeft, die gemeenteraden ook hebben. 

 

De huidige vorm is een vreemde. Of het juridisch überhaupt mag, is nog maar de vraag. De raad heeft, zoals gezegd, geen enkele bevoegdheid en de Achterhoek Board bestaat uit drie wethouders, zodat vier gemeenten helemaal geen bestuurlijke vertegenwoordiging hebben, een gedeputeerde van de provincie Gelderland en een aantal bobo’s uit het bedrijfsleven en de zorg en onderwijs, die al helemaal geen democratische legitimatie hebben. De Board kan bovendien besluiten voorbereiden. Wie kan dit Dagelijks Bestuur tot de orde roepen? Niet de Achterhoekraad, want die heeft geen enkele bevoegdheid.

 

Dan de installatie van de Achterhoek Board. In onze parlementaire democratie is het gebruikelijk dat de parlementen, gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer hun dagelijkse bestuur kiezen door schriftelijke, anonieme stemming. In de gemeenteraad betekent dat, dat voor iedere wethouder een stemronde is, waar de raadsleden op een stembriefje schrijven, of men voor of tegen benoeming van deze kandidaat is. Niemand zal ooit weten of je voor of tegen de kandidaat was. En zo hoort het ook als het op verkiezen van personen gaat. Maar niet als het om de Achterhoek Board gaat. Daar vraagt de voorzitter gewoon of iedereen het ermee eens is, kijkt een keer rond en met een klap van de hamer is de Board geïnstalleerd. Ook is er geen enkel reglement van orde, waarin beschreven staat, hoe vergaderingen behoren te verlopen enz. 

 

Ja, samenwerken in de Achterhoek is hard nodig. Dat er nog steeds geen dubbelspoor ligt, is bijvoorbeeld te wijten aan het gebrek aan samenwerking tussen Achterhoekse gemeenten. Maar deze manier? SP Oude IJsselstreek heeft er vooralsnog voor gekozen wel zitting te nemen in de ondemocratische Achterhoekraad. Met het argument dat wanneer je kritiek wilt uitoefenen op dit gedrocht, je dat in dit gedrocht zélf moet doen. Bij de totstandkoming van dit gedrocht is er in ieder geval bij uitgehouden dat na twee jaar geëvalueerd zal worden. Wat ons betreft, had dat al na een jaar gemoeten. 

 

Al met al: SP Oude IJsselstreek heeft grote twijfels, maar neemt haar verantwoordelijkheid. De Achterhoekraad en de Achterhoek Board zijn tot stand gekomen door democratisch genomen besluiten, maar zijn zelf verre van democratisch. Dat dat laatste volgens ons niet kan en mag, hebben we altijd betoogd en zullen we blijven betogen. Ook in de Achterhoekraad.

Reactie toevoegen

U bent hier