h

SP lanceert alternatief actieplan tegen horrorzomers vol stalbranden.

2 augustus 2018

SP lanceert alternatief actieplan tegen horrorzomers vol stalbranden.

Foto: Brian Claassen

Dinsdag 31 juli is er een grote stalbrand geweest in Didam. Bij deze brand kwamen 2500 varkens om. Afschuwelijk wat een leed .Ook voor de boer is het traumatisch.  De brand was zo verwoestend dat niet duidelijk zal worden waardoor de stal vlam heeft gevat.

Foto: Brian Claassen

Stalbranden zijn een groot maatschappelijk probleem. De afgelopen jaren nemen de stalbranden toe met een piek in de zomer. Afgelopen tien jaar zijn  ongeveer 1,5 miljoen dieren omgekomen bij een stalbrand in Nederland. ( bron : varkens in nood).  Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat dit aantal komende jaren gaat afnemen.

Stalbranden zelf zijn geen direct gevolg van de bio- industrie, maar de omvang van de stalbranden is dat natuurlijk wel. Juist omdat zoveel enorme getallen dieren in een stal worden gepropt, zijn de gevolgen van brand ook zo enorm. Hoewel de schaal van de veehouderij industrieel is geworden, zijn de brandveiligheidsmaatregelen nog heel basaal.

De nieuwe plannen van het kabinet tegen stalbranden zijn wat de SP betreft te vrijblijvend. Het kabinet blijft wachten tot de sector het probleem zelf oplost en deinst terug voor serieuze maatregelen zoals strengere normen voor bestaande stallen.

Volgens SP-Kamerlid Frank Futselaar is het daarom tijd dat de overheid met duidelijke regels komt en deze controleert : “Elke zomer lijkt het aantal stalbranden en dode dieren toe te nemen. Ik heb genoeg van de horrorzomers. Met simpele en goedkope oplossingen kunnen we al veel voorkomen. Zo zijn er stallen zonder bliksemafleiding of zelfs brandmelder. Foute boeren kunnen nog steeds uit een ander Europees land zo in Nederland aan de slag, zoals de boer in Erichem, doordat er geen zwarte lijst is. Ons actieplan bevat maatregelen om de komende jaren een echte slag te maken als het gaat om veiligheid van dieren”.

https://sp.nl/nieuws/2018/08/sp-lanceert-alternatief-actieplan-tegen-horrorzomers-vol-stalbranden

Foto: Annemiek Kamphuis

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier