h

"Ben ik te min, omdat ik een arbeidsbeperking heb"?

1 juli 2018

"Ben ik te min, omdat ik een arbeidsbeperking heb"?

Foto: Maurits Gemmink

Donderdag 28 juni heeft Bianca Wilke, actief Sp’er van SP Oude IJsselstreek, branchbestuurder, voorzitter van de bedrijfsleden groep FNV, Or lid Laborijn, staatssecretaris Tamara van Ark gedagvaard. Een klein comité is op bezoek gegaan bij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om haar op te roepen te verschijnen voor het sociaal tribunaal op 29 augustus in Amsterdam. Dit wegens onderbetaling en onderwaardering van mensen met een arbeidsbeperking en het ontduiken van het minimumloon.

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om de staatssecretaris de dagvaarding te kunnen overhandigen. Wantrouwende bodes, verkeerde invulling geven aan de bedoelingen. Maar uiteindelijk kwam mevrouw naar buiten.  Bianca kan de boodschap doorgeven en begint met de vraag: “Ben ik te min, omdat ik een arbeidsbeperking heb”?

Het gaat hier om loondispensatie. Loondispensatie is discriminatie. Het College van de Rechten van de Mens heeft dat ook al geconcludeerd. Veel mensen en organisaties delen de zorg van mevrouw van Ark over het veel te grote aantal mensen met een arbeidsbeperking zonder werk. De loondispensatiemaatregel lost dit probleem natuurlijk niet op, maar zet mensen met een beperking verder op achterstand. Het plan is in strijd met het VN-verdrag Handicap. Loondispensatie heeft negatieve gevolgen. Zij krijgen betaald onder het wettelijk minimumloon en zijn voor aanvulling afhankelijk van een uitkering, met de bijbehorende bureaucratische lasten. Daarnaast bouwen ze geen pensioen en werknemersverzekeringen op. Het CPB berekende dat loondispensatie niet tot extra banen leidt. Het kabinetsplan stuit op veel maatschappelijke weerstand.

De staatssecretaris geeft aan dat ze het goed vindt dat hier aandacht voor gevraagd wordt. De vraag of mevrouw de 29ste in Amsterdam voor het sociaal tribunaal gaat verschijnen, laat ze in het midden. De standaardantwoorden: we zijn ermee bezig en we kunnen niets zeggen, komen voorbij.

Bianca is niet overtuigd door het vage nietszeggende antwoord en ze roept de burgers op om de 29ste naar Amsterdam te komen.

” Bent u als burger wel zo sterk om naar Amsterdam te komen om ons te ondersteunen in deze onrechtvaardige strijd? Sta samen met ons op! Kom de 29ste naar Amsterdam”.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier