h

Eerste voorgenomen truckershotel Nederland in Ulft

11 februari 2018

Eerste voorgenomen truckershotel Nederland in Ulft

Foto: Annemiek Kamphuis

De afgelopen week ontstond er veel onrust in Ulft in de omgeving van de oude huishoudschool. Dit n.a.v. het voornemen van Don de Jong om het om te bouwen tot een truckershotel. Een motie van Jasper van Dijk (SP) is op 23 januari aangenomen. Deze motie houdt in dat Nederland vanaf februari gaat handhaven en controleren dat er voldaan wordt aan de Europese rij- en rusttijden verordening. Vrachtwagenchauffeurs mogen hun verplichte weekendrust niet in hun cabines doorbrengen. De motie van Jasper om niet alleen gerichte controles uit te voeren maar alle relevante plekken te controleren en te handhaven is aangenomen!

De SP komt al heel lang op voor de belangen van de truckers. We voeren al jarenlang strijd voor een gelijke beloning en tegen oneerlijke concurrentie. We zijn niet voor allerlei schijnconstructies met vage uitzendbureaus. Daarmee wordt de Nederlandse markt verziekt en Nederlandse chauffeurs uit de markt geprezen. Wij willen goede, gelijkwaardige voorwaarden voor alle chauffeurs.

Nederlandse chauffeurs moeten op gelijkwaardige basis de concurrentiestrijd met hun Europese collega’s aan kunnen gaan. Er moet paal en perk gesteld worden aan de huidige mogelijkheden voor kapitalistische uitbuiting. De bedoeling van de motie is dat chauffeurs tijdens de 48 uur verplichte rust naar hun gezin kunnen. Of als het niet anders kan overnachten in een gewoon hotel. Daar blijven wij actie voor voeren.

Afgelopen maandag hebben we met SP gemeenteraadsleden, leden van de lijst en andere SP-ers de bijeenkomst op het gemeentehuis n.a.v. het truckershotel bijgewoond. Een goede bijeenkomst waarin de buurtwoordvoerders de heren Koenen, Maandag jr.en Maandag sr, op prima wijze de onrust in de buurt verwoordden. Er werden veel vragen gesteld waarop de gemeente de komende tijd een antwoord gaat geven.

Ook bij ons, de plaatselijke SP, zijn veel vragen gerezen. Daarom hebben we de volgende schriftelijke vragen bij het College ingediend. Zodra de antwoorden binnen zijn, stellen we U op de hoogte.

Algemeen
Zijn er vanaf de aankoop door de heer Van Balveren tot heden wijzigingsaanvragen geweest voor de panden Dierenriem 40 - 42 - 44?
Graag data en inhoud aanvragen en data en antwoorden van
Collegebesluiten op deze aanvragen.

Ons is alleen bekend dat er in jan. 2017 een aanvraag voor bestemmingswijziging is ingediend en dat deze in mei 2017 door het
het College is goedgekeurd. Wat was de motivatie?

Wat zijn de actieve inspanningen van de gemeente geweest om dit, onverkoopbare pand, alsnog aantrekkelijk te maken voor verkoop?

Volgens onze informatie heeft een deel van het pand de bestemming “logiesvoorziening” gekregen.
Wat is de juridische status van deze voorziening? Mag een pand waarop een dergelijke voorziening, rust commercieel worden geëxpoiteerd?

Veiligheid en overlast
De heer De Jong heeft een aantal persoonlijke garanties gegeven (huisregels, gedragsprotocol)
Welke garanties geeft het College?
Gaat het College bij het evt. verstrekken van een exploitatievergunning openings- en sluitingstijden vaststellen?

Communicatie
We vernamen dat de uitnodiging voor deze info avond via buurtbewoners is verlopen; is dit geen taak voor de overheid?
Zij heeft immers deze bijeenkomst, in het gemeentehuis, belegd?
Vindt U zelf dat de communicatie betreffende deze zaak geen schoonheidsprijs verdient? Wat had beter gekund?
Hoe gaat U de communicatie vanaf nu verzorgen? Hoe draagt u er zorg voor dat alle informatie bij alle betrokkenen terecht komt?
Er van uitgaande dat deze vragen adequaat binnen de daarvoor geldende termijn van 30 dagen worden beantwoord.
 

Reactie toevoegen

U bent hier