h

Geen giga geitenstal.

27 augustus 2017

Geen giga geitenstal.

Foto: Maurits Gemmink

Megastallen lijken een nieuwe trend te worden. Terwijl de meerderheid
van Nederland er zwaar op tegen is.  Door de megastallen is er hoge
productie voor steeds goedkoper vlees. De gevolgen bij brand en ziekte
zijn veel groter. Zoals jullie waarschijnlijk al weten zijn er
alleen al dit jaar 7 grote stalbranden geweest. In totaal zijn er 40.000
varkens gedood. De grootste was de stal in Erichem. Ongelooflijk veel
dierenleed.

Gangbare stallen in de intensieve veehouderij huisvesten
al massa's dieren. Megastallen zijn nog weer groter. Dieren in een
megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien vrijwel geen
daglicht.

Door de toenemende concurrentie met landen waar grond en arbeid
goedkoper zijn, zoeken boer en overheid hun heil in schaalvergroting.
Deze strijd is gedoemd te mislukken, want een varkensflat in Polen zal
het altijd winnen van een varkensflat in Nederland. We kunnen alleen
maar koploper worden in Europa als we ons specialiseren in kwaliteit en
dieren welzijn, in plaats van kwantiteit. Gelukkig delen veel boeren die
mening. Geen megastallen, maar omschakeling naar kleinschalige,
duurzame en diervriendelijke landbouw.

Foto: Maurits Gemmink

Een grote meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad wil via een
verkorte procedure de komst van een megastal voor 4000 geiten mogelijk maken. Omdat megastallen slecht zijn voor dierenwelzijn, milieuoverlast veroorzaakt voor de omgeving en gevaar is voor de volksgezondheid heeft SP Apeldoorn een superzaterdag georganiseerd. Samen met oa Sunita, voorzitter Apeldoorn en Cem, Tweede Kamerlid van de SP, Astrid, Erik en Maurits van de Provinciale Staten en nog een flink aantal andere activisten,   de deuren langs van mensen die in het risico gebied wonen om ze te informeren en een handtekening te vragen. Deze worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Foto: Maurits Gemmink

Het is noodzakelijk om actie te voeren tegen de megastal. De stal is
tegen het advies in van de GG&GD die voor risico van Q-koorts
waarschuwen. Er is een verhoogde uitstoot van ammoniak, stikstof en
fijnstof, die de lucht in de directe omgeving van de stal vervuilen. Ook is er een verhoogde kans op longontsteking voor omwonenden.

Foto: Maurits Gemmink

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft afgelopen zaterdag voor de tweede maal een waarschuwing aan alle gemeentes uit laten gaan om bij het verlenen van vergunningen rekening te houden met de conclusies van RIVM!

Foto: Maurits Gemmink

Ongeveer 100 handtekeningen zijn opgehaald. Wat ons verbaasde was dat vele mensen niet wisten dat er een stal zou komen en al helemaal niet van de risico's die dat op gaan leveren. Zelfs een mevrouw van het wijkcomite was niet op de hoogte van de komst van een megastal. Het lijkt alsof de gemeente de mensen niet op de hoogte hebben gesteld. Werk aan de winkel voor de SP Apeldoorn.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier