h

Windmolenpark "Den Tol"

30 mei 2017

Windmolenpark "Den Tol"

Foto: Heini Peters

Op vrijdag 25 mei toog de voltallige SP fractie met fractie ondersteuners Gürbüz en Gerhard naar Netterden om de inwoners van Netterden de uitslag van de door de SP Oude IJsselstreek georganiseerde enquête over de realisatie van Windmolenpark “Den Tol” te geven. Ook wilden wij de Netterdenaren op de hoogte stellen van de besluitvorming van de gemeenteraad en de opstelling van de SP fractie.

We kregen enthousiaste ondersteuning van Fabian Souverijn. Hij heeft ons uitstekend geholpen bij de verspreiding van de informatie.

De SP stemde in de raad tegen de realisatie van het windmolenpark Den Tol. Niet omdat we tegen duurzame energie zijn integendeel. Redenen voor ons om tegen te stemmen waren dat de meerderheid van de Netterdense bevolking tegen was , dat er bestuurlijke toezeggingen lagen vanuit het verleden en dat wij vinden dat de leefbaarheid van Netterden  meer dan voldoende op de tocht staat door de al gerealiseerde turbines aan Nederlandse en aan de Duitse kant, de nabijheid van de A3, en de uitbreidingen van het industrieterrein Docks.NL.

Onze laatste termijn wil ik U niet onthouden:

Netterden doet er toe

De SP Stemt niet in met de voorgestelde beslissing. Wij zijn van mening dat ook Netterden recht heeft op een goed woon en werkklimaat en dat de leefbaarheid van Netterden verder wordt aangetast met de realisatie van dit windmolenpark. Heel zwaar weegt voor ons de constatering dat uit onze enquête blijkt dat de meerderheid van de inwoners van Netterden tegen dit plan is. In de vorige raadsvergadering over dit onderwerp zijn we diepgaand op onze argumentatie ingegaan. We hebben begrepen dat een aantal bezwaarmakers zich niet bij een positieve beslissing zullen neerleggen en in beroep gaan. We verzoeken het college om ons van de verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden.

De gemeenteraadsfractie van de SP

Reactie toevoegen

U bent hier