h

Goed weer eens in de Vogelbuurt te buurten

17 maart 2013

Goed weer eens in de Vogelbuurt te buurten

Het is een jaarlijks terugkerende actie. Het Buurten in de Ulftse Vogelbuurt. Drie jaar geleden hebben we in deze wijk een grote enquête gehouden over de aanstaande renovatieplannen. Nu hebben we de bewoners gevraagd hoe het gaat met de voortgang van deze renovaties, de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en met de communicatie tussen huurder, bouwvakker en Wonion. Uit de eerste reacties maken wij op dat we maar weer eens wijkbreed een grote enquête moeten gaan houden.


De uitkomst van het buurtonderzoek in 2010 hebben we gedeeld met de bewoners en met woningcorporatie Wonion. Grootste klacht van de bewoners was dat de communicatie vanuit Wonion niet goed was. Veel bewoners hadden wel gehoord dat ze hun huis moesten verlaten, maar waar ze dan naar toe moesten was volstrekt onduidelijk. Ook waren de brieven van Wonion vaak in moeilijke taal opgesteld. Wonion beloofde beterschap na het aanhoren van onze conclusies.

In 2013 blijkt dat deze beterschap verdwenen is. We hebben 22 bewoners gesproken. Net als in 2010 bleek dat je niet even snel een vragenlijstje door kan nemen in de Vogelbuurt. Als je vraagt: ‘Hoe zijn uw ervaringen met de renovatie van uw huis?’ krijg je vaak als reactie:

‘Heb je even…’.

Ons onderzoekje leverde dus intensieve gesprekken op met de bewoners en vaak worden we uitgenodigd om de problemen met eigen ogen te komen bekijken.

Het merendeel van de bewoners is ronduit boos op Wonion. Algemene opmerkingen zijn:

de buitenkant hebben ze mooi opgeknapt, maar in de huizen is niks gedaan.

Daarnaast is bij veel huizen geen aansluiting van KPN of UPC gemaakt. De bewoners mochten dit zelf oplossen. Daarnaast horen we over problemen met ventilatiegaten die koude lucht rondpompen, een huis waar de bewoonster moeilijk met haar rolstoel naar binnen kan en, bij verschillende huizen bouwafval net onder de oppervlakte in de de tuin.

Algemeen is de opmerking:

‘Wonion beloofd van alles, maar ze doen niks’.

Ook de communicatie met de bouwvakkers loopt niet altijd even goed. We horen dat de uitvoerende bouwvakkers onderaannemers van de hoofdaannemer zijn. ‘Deze jongens moeten voor zo weinig geld de klus uitvoeren dat ze vaak voor lompe oplossingen kiezen’ zegt een van de bewoners.

‘Bij mij hebben ze het keukenblad met een grove zaag ingekort. Dat ziet er natuurlijk niet uit. Ik was woest toen ik het zag!’

Zoveel klachten bij slechts 22 huizen. Dat vraagt om een nieuwe grote enquête door de hele wijk. Daar gaan we in april maar eens mee aan de slag!

U bent hier