h

Intensieve veehouderij bedreigt Landfort

12 februari 2011

Intensieve veehouderij bedreigt Landfort

Vandaag ontving de SP Oude IJsselstreek de volgende e-mail: 'Al meerdere jaren werken we als omwonenden van het Landfort samen om het Landfort te beschermen. Het hele gebied heeft de status: ´zeer kwetsbaar´ en ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het grenst aan een Natura 2000-gebied op Duitse grond. Op 16 februari behandelt Provinciale Staten een voorstel om de grens van het 'zeer kwetsbare' gebied een flink eind op te schuiven, zodat een intensieve veehouderij kan uitbreiden. Het lijkt erop dat een aantal college-partijen vóór dit voorstel willen stemmen. Teken daarom de petitie tegen de intensieve veehouderij.'


De SP strijdt al jaren, zowel in de 2e kamer als in Provinciale staten, tegen de oprukkende intensieve veehouderij. Megastallen en grote concentraties bio industrie zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. Inmiddels is aangetoond dat in de nabijheid van megastallen verhoogde concentraties ziekteverwekkende bacteriën zijn gemeten. Varkens- en kippenboeren zijn door hun beroep vaak drager van het MRSA bacterie (ook wel ziekenhuis bacterie genoemd) en moeten daarom bij opname in ziekenhuizen standaard in quarantaine worden geplaatst.

Probleem is dat in de intesieve veehouderij dieren standaard antibiotica krijgen toegediend. In het gesloten systeem van de stal zorgt het ervoor dat de dieren niet ziek worden. Bacteriën hebben zich echter door ontwikkeld en zijn immuun geworden voor de bestaande antibiotica. Sommige bacteriën 'springen' over van dier tot mens. In Limburg en Noord-Brabant weet men hier inmiddels alles van door de Q-koorts. Deze voor mensen zeer gevaarlijke (soms dodelijke) ziekte is jarenlang onder de pet gehouden door de Minister van Landbouw. De economische belangen van de landbouw gingen voor de gezondheid van de bevolking...

De intensieve veehouderij is niet alleen voor mensen gevaarlijk. Het is schandalig hoe de productiedieren in korte tijd zonder ooit daglicht te hebben gezien tot een kiloknaller-aanbieding worden opgekweekt. Juist nu de Achterhoek naam en faam kan maken als een slowfood gebied, met hoogwaardige kwaliteit voedselproductie, is het onzalige plan de regels voor de intensieve veehouderij te verruimen totaal verkeerd. Laten we inzetten op een dierwaardig bestaan, niets is mooier dan 'gewoon koeien in de weide'.

Het gaat niet alleen om het gebied rond het Megchelse Landfort, maar om de gezondheid van de bewoners van het hele Gelderse platteland. Teken daarom de petitie tegen de verruiming van de regels voor intensieve veehouderij op: http://veehouderijversuslandfort.petities.nl/

U bent hier