h

Nieuws van de afdeling

2 augustus 2018

SP lanceert alternatief actieplan tegen horrorzomers vol stalbranden.

Foto: Brian Claassen

Dinsdag 31 juli is er een grote stalbrand geweest in Didam. Bij deze brand kwamen 2500 varkens om. Afschuwelijk wat een leed .Ook voor de boer is het traumatisch.  De brand was zo verwoestend dat niet duidelijk zal worden waardoor de stal vlam heeft gevat.

Lees verder
25 juli 2018

Brief van oppositie aan wethouder Van de Wardt

Foto: Heini

De voltallige oppositie van Oude IJsselstreek, bestaande uit PvdA, VVD, D66 en SP, heeft vandaag bijgaande brief aan de wethouder gestuurd in verband met de informatieverstrekking rondom de extra fianciering van € 3 miljoen voor de huisvesting van het Almende College.  

Lees verder
14 juli 2018

Klimaatrechtvaardigheid.

Foto: Annemiek Kamphuis

De energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen is niet langer houdbaar. Dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens een klimaatverandering te weeg brengt, is een feit dat niet meer serieus betwist wordt. Als er de komende jaren geen fundamentele omwenteling plaatsvindt in de wijze waarop onze energie wordt opgewekt, zullen de gevolgen van deze klimaatverandering catastrofaal zijn.

Lees verder
13 juli 2018

Wethouder Van de Wardt spreekt onwaarheden uit

Foto: Heini Peters / Raadsinformatiesysteem Oude IJsselstreek

Donderdag 12 juli kwamen, in het zomerreces, de raadscommissies Financiën en Fysieke Leefomgeving van Oude IJsselstreek bij elkaar, om te vergaderen over het raadsvoorstel omtrent de verhoging van het budget voor de nieuwbouw van het Almende College, afdeling vmbo. 

Lees verder
8 juli 2018

Met lef samen bouwen aan onze toekomst!

Foto: Annemiek Kamphuis

Mijnheer de voorzitter, de bespreking van deze voorjaarsnota heeft wel een speciaal karakter. Een: omdat deze voorjaarsrapportage de eerste rapportage is van het nieuwe college en twee: op 15 mei is het nieuwe coalitieprogramma verschenen, waarop de raad een reactie zou geven! Helaas ontweek de coalitieprogramma deze discussie met een verwijzing naar de bespreking van de voorjaarsnota.

Lees verder
1 juli 2018

"Ben ik te min, omdat ik een arbeidsbeperking heb"?

Foto: Maurits Gemmink

Donderdag 28 juni heeft Bianca Wilke, actief Sp’er van SP Oude IJsselstreek, branchbestuurder, voorzitter van de bedrijfsleden groep FNV, Or lid Laborijn, staatssecretaris Tamara van Ark gedagvaard. Een klein comité is op bezoek gegaan bij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om haar op te roepen te verschijnen voor het sociaal tribunaal op 29 augustus in Amsterdam. Dit wegens onderbetaling en onderwaardering van mensen met een arbeidsbeperking en het ontduiken van het minimumloon.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier