h
6 juli 2010

Oprichting Kerngroep op SP BBQ

Vrijdag 9 juni zal de SP werkgroep Oude IJsselstreek op een zeer speciale vergadering besluiten tot het oprichten van zijn kerngroep. De afgelopen twee maanden heeft een deel van de SP leden in Oude IJsselstreek actief deelgenomen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, Buurten in de Buurt, actie tegen de bezuinigingen van de provincie Gelderland en de landelijke ledenwerf-campagne. Daarnaast heeft een groep de cursus 'Kennismaken met de SP' gevolgd en gaan 5 Oude IJsselstrekers deelnemen aan de SP universiteit de komende zomer.De werkgroep draait dus al als een afdeling en daar hoort een kerngroep bij. De kerngroep wordt gevormd door de actieve SP leden binnen een afdeling. De kerngroep zal eens in de maand bij elkaar komen om met elkaar acties op te zetten en het beleid van de SP Oude IJsselstreek te bespreken. SP leden die deel willen nemen aan de kerngroep zijn van harte welkom op de kerngroep-overleggen. Data van deze vergaderingen komen op de agenda van onze website.

De vergadering zal worden gehouden op de SP Oude IJsselstreek barbecue. We hebben besloten dat we een zeer actief en intensief halfjaar gaan afsluiten met een gezellig samenzijn van de actieve SP'ers en hun partners. Zo kunnen de mannen, vrouwen en kinderen achter de hardwerkende SP'ers ook eens zien wie wie is en waar papa of mama de afgelopen maanden zo druk mee is geweest. De SP barbecue houden we in Varsseveld, in de tuin van Gerard. De maand juli zullen de SP-activiteiten even op een laag pitje staan. Half augustus is de zomervakantie voorbij en dan zullen we weer vol gas verder gaan met SP acties in de gemeente Oude IJsselstreek. Deze acties zullen worden besproken in de nieuwe kerngroep.

Lees verder
2 juli 2010

SP actie tegen bezuiniging provincie Gelderland

Woensdag 23 juni ben ik samen met Peter de Vos van SP Doetinchem naar Arnhem geweest. Dit in verband met de bezuinigingsplannen van de provincie Gelderland. Terwijl er nog 5 miljard op de bank staat wilt de provinciale staten nog eens 60 miljoen gaan bezuinigen, voornamelijk op verenigingen en dergelijke.Het was een heerlijk dagje en het weer speelde ook goed mee. Het zonnetje scheen de hele dag volop. Het was een geweldige ervaring om met een aantal SPers folders en zoethout uit te delen, het zoethout was ervoor zodat mensen op een houtje kunnen gaan bijten als de bezuinigingen doorgaan. We gingen ook gesprekken aan met mensen die er behoefte aan hadden.Van de SP waren er rond 20 mensen van verschillende gemeentes aanwezig en de sfeer was heel ontspannen en spontaan. Alles verliep vlekkeloos en we waren er als eenheid, wat toch wel verrassend is omdat ze voor mij allemaal onbekend waren. Al met al was het een hele geweldige dag.

Met vriendelijke groeten,

Desiree

Lees verder
10 juni 2010

SP stemmers bedankt!

Het was een spannende verkiezingsavond in het gemeentehuis van Oude IJsselstreek. Met 8 leden van onze werkgroep waren we duidelijk zichtbaar aanwezig voor iedereen. We hadden nu de gelegenheid met leden van andere partijen kennis te maken en zij met ons. Met burgemeester Aalberse hadden we ook regelmatig prettig contact over de verkiezingen en over de stemming binnen onze werkgroep. Het was een lange avond maar om 1 uur was het dan eindelijk zo ver.Alle stemmen waren geteld en de uitslag in onze gemeente lag voor de SP duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Op woensdag 9 juni 2010 hebben in de Oude IJsselstreek 2914 mensen op de SP gestemd, in percentage uitgedrukt kwam het neer op 12,7 % van de stemmen, omgerekend naar de Tweede Kamer zou dat uitkomen op 19 zetels. Hiervoor willen wij iedereen bedanken, die de SP het vertrouwen heeft gegeven.

Ook in de gemeente Doetinchem, waar onze moederafdeling actie voerde, is er veel SP gestemd, 12,3% van de stemmen ging naar de SP. In vergelijking met het landelijke percentage (9,9%) is dit een mooi resultaat.

Nogmaals, alle SP-stemmers bedankt!

Lees verder
10 juni 2010

Kandidaten kunnen zich melden! Provinciale Statenverkiezingen 2011

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 augustus melden via sp@ps.gelderland.nl. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.Wat verwachten we van SP-Statenleden?

Lees verder
9 juni 2010

Terugblik campagne SP O.IJ.S.

Wat een campagne, wat een weken. Waar het er eerst ongunstig uitzag is het met de komst van Roemer iets zonniger geworden. Ondanks het te verwachten zetelverlies blijft iedereen bij de SP de moed erin houden. Zo ook in de SP werkgroep Oude IJsselstreek.In totaal is er een percentage van 20% actief geweest om campagne te voeren. Of het ging om folderen, actie voeren of campagne voeren, er gebeurde veel. Zo zijn er in totaal 6000 Zo-kranten bij de mensen gebracht en zijn er over de 2000 sponsjes uitgedeeld.

Lees verder
7 juni 2010

Natte SPonsen tijdens Ulftse avondvierdaagse (film)

Op de dag dat de sponsen actie werd uitgevoerd is er ook gefilmd. In het vorige nieuwsbericht konden jullie lezen hoe de sfeer was, in het filmpje kunnen jullie zien hoe enthousiast de wandelaars waren.Zie ook:

Natte SPonsen tijdens Ulftse avondvierdaagse

Lees verder
6 juni 2010

Natte SPonsen tijdens Ulftse avondvierdaagse

Tijdens de laatste campagnezaterdag voor de Tweede Kamerverkiezingen in Ulft campagne gevoerd. Na twee uur folderen bij de C1000, was onze TAS MET EEN BOODSCHAP leeg. Enkele honderden winkelbezoekers namen onze ZO-krant graag in ontvangst en het symbool van de campagne erbij, de Spons voor de Grote Schoonmaak.We gingen daarna terug naar onze PromoKar om die bij het zwembad“De Blenk” klaar te zetten voor onze spetterende actie “*Spons er over, Nu*” We waren van plan bij goed weer de wandelaars op het laatste stuk van hun tocht een verfrissende natte SPons aan te bieden. Het was erg warm, dus de Sponsjes waren zeer gewild. De wandelaars waren erg enthousiast. Meer dan 1000 positieve reacties waaraan je merkte dat er grote behoefte was aan een beetje afkoeling.Heel veel mensen bleven ook bij de PromoKar staan, wachtende op hun beurt om een natte spons tekrijgen. Je kunt wel zeggen, dat onze actie erg goed in de smaak viel. Na ruim een half uur waren de bijna 800 SPonsen op, waarbij de laatste SPonsen als retourSPons werden gebruikt om nog meer wat wandelaars verkoeling te kunnen bieden. De meeste wandelaars waren solidair en gooiden hun sponsje in de klaarstaande mand terug.. Na drie kwartier waren de wandelaars onze stand bij zwembad “De Blenk” gepasseerd.Wij bedanken de medewerkers van het zwembad voor hun medewerking en het gebruik van water. Het was een spetterende finale voor deze week, op naar woensdag!

Lees verder
4 juni 2010

Campagne op volle kracht!

De laatste loodjes... We zitten in de laatste week voor de verkiezingen en de campagne is op volle stoom. We hebben 5000 folders, 5000 ZO kranten en honderden sponsjes uitgedeeld. De gemeente Oude IJsselstreek kan niet om de SP heen. De campagne heeft effect. De laatste week is de SP in de peilingen 5 zetels gestegen en Emile Roemer zegt dat we op 17 zetels uit kunnen komen. Wij hebben er alle vertrouwen in.De komende dagen zal de SP de straat op gaan in Ulft, bij de intocht van de avondvierdaagse, Gendringen en Varsseveld. Er komt nog een bestelling kranten en folders binnen. Onze plakkers zijn intensief bezig de nieuwe 'Onze man in Den Haag' posters met daarop een lachende Emile Roemer op de borden te krijgen. De borden langs de straten worden bijgewerkt of ververst.


De kiezers hebben door dat een stem op de partij waar je achter staat belangrijker is dan een strategische stem. De tactiek van de grote middenpartijen gaat dus niet op. De kiezers weten dat als je op de VVD stemt, je automatisch de PVV de regering inloodst en een stem op de PvdA is een stem op een zwalkende regering waarin we weer een aantal partijen krijgen die niet met elkaar willen maar ook niet zonder elkaar kunnen. Dan ligt het land weer een paar jaar plat.

Het is jammer dat de grootste partij aan de linkerkant zich weer niet voor een links kabinet wil uitspreken. Daarom is een stem op de SP zekerder dan een stem op de PvdA voor een goed links beleid. Van onze collega's weten we dat ze met alle winden mee zullen waaien om maar te mogen regeren. Bij de SP is een eerlijk en sociaal Nederland verzekerd.Emile Roemer heeft zich laten zien als een lijsttrekker die een helder verhaal heeft. Daar waar andere lijsttrekkers elkaar om de oren slaan met cijfertjes en procenten zegt Emile waar het op staat. Geen eigen bijdrage in de zorg, we bezuinigen de economie niet kapot, de sterkste schouders gaan de zwaarste lasten dragen en de laagste inkomens gaan er op vooruit! Dat is begrijpelijke taal. Wij, de SP'ers die op de straten campagne voeren, merken dat de mensen deze taal waarderen en vertrouwen in de SP hebben. Nog 5 dagen, wij gaan door!

Lees verder
2 juni 2010

SP werkgroep O.IJ.S. verwelkomt 55e lid

Sinds het oprichten van de SP werkgroep Oude IJsselstreek zijn er veel leden bijgekomen. Deze eer ging naar mevrouw Van Dijk uit Terborg om te worden verwelkomd als 55e lid. Dit gebeurde na afloop van de eerste cursusavond verzorgd door Marloes Piepers van het Landelijke Scholingsteam. Mevrouw Van Dijk kreeg haar ledenpas en het welkomstgeschenk uitgereikt door haar zoon die al langer lid is van de SP.Mevrouw Van Dijk (links) ontvangt het welkomstgeschenk en haar ledenpas.

Mevrouw Van Dijk heeft al aan verschillende activiteiten meegedaan. Ook zaterdag bij het "Buurten in de Vogelbuurt" was zij van de partij. Ze heeft het "Buurten " met erg veel plezier gedaan en heeft het gevoel dat ze via deze manier van werken van de SP voor de medemens wat kan betekenen.

Lees verder
31 mei 2010

SP overweldigend ontvangen door Vogelbuurt

Zaterdag 29 mei was de eerste Buurten in de Buurt van de werkgroep SP Oude IJsselstreek. Met een grote groep SP'ers trokken we de Ulftse Vogelbuurt in. Doel van Buurten in de Buurt is zien hoe de wijk er voor staat en praten met de bewoners over hoe het leven in de wijk is. Dit is voor de SP een belangrijk instrument om zijn politieke mening op te vormen. De buurt is immers de basis van de Nederlandse samenleving.

Dat we de Vogelbuurt als eerste hebben uitgekozen heeft een reden. Deze Ulftse jaren 60 wijk staat op het punt drastisch op de schop te gaan. Huizen worden opgeknapt, of gerenoveerd. Een deel van de huizen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Omdat de SP Oude IJsselstreek van verschillende kanten te horen kreeg dat over deze plannen in de wijk veel onrust heerst heeft de SP een meldpunt Vogelbuurt opgezet waar mensen met hun verhaal naar toe kunnen.


De ontvangst was overweldigend. Veel leden van de net opgestarte SP werkgroep Oude IJsselstreek gingen voor het eerst de deuren langs om met mensen in gesprek te gaan. Er is een enquête opgesteld met een aantal vragen over de vernieuwingsplannen en deze werd door veel bewoners ingevuld. Het overweldigende zat hem er in dat we overal binnen werden uitgenodigd. Dat zorgde voor veel meer informatie dan alleen de enquête-vragen zouden opleveren. Informatie die de SP gaat samenvatten en waarmee we naar de gemeente Oude IJsselstreek en Woningcorporatie Wonion gaan.

Lees verder

Pagina's