h
2 november 2010

Vragen aan Paulus Jansen over Interveste

Wonion heeft het verhuren van leegstaande huizen in de Vogelbuurt aan anti-kraak verhuurder Interveste overgelaten. Tientallen woningen staan nu troosteloos leeg te wezen. Wil er dan niemand in de Vogelbuurt wonen? Nee hoor, de wachttijden voor een huurwoning in Ulft nemen inmiddels grootstedelijke vormen aan dus dat kan de reden niet zijn. Als we naar de voorwaarden waaronder Interveste de huizen verhuurd kijken wordt het een en ander duidelijk.

Zo mogen tijdelijk bewoners niet over kinderen of, onder voorwaarden, huisdieren beschikken. Daarnaast moeten de tijdelijk bewoners 'representatief' (?) zijn en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Veel mensen vallen dus al af. De laatste voorwaarde trok extra onze aandacht. Bewoners van huizen die via Interveste worden verhuurd moeten over 'Voldoende beheersing van de Nederlandse taal' beschikken. Hier willen wij meer over weten.

We hebben de vraag waarom Wonion de verhuur van leegstaande huizen aan Interveste overlaat en of bovengenoemde voorwaarde niet discriminerend is bij SP 2e kamerlid Paulus Jansen neergelegd. Zijn antwoord is duidelijk:

Lees verder
1 november 2010

Cursus Actievoeren in Wehl

Maandag 25 oktober j.l. zijn we met een groep van zes Oude IJsselstrekers naar Wehl gegaan voor de eerste van de twee cursussen actievoeren. Dit was een groot succes. Deze cursus werd verzorgd door Marloes piepers.Bij de eerste cursus kreeg ieder groep een casus waaruit een actie opgezet diende te worden. Uiteindelijk presenteerde elke groep het actieplan. In totaal waren 21 cursisten uit 6 gemeenten aanwezig waarvan ook 4 uit Doetinchem kwamen.


Bij deze willen wij Marloes Piepers bedanken voor de eerste leerzame cursusdag en kijken dan al uit naar de tweede en laatste cursusdag van de cursus actievoeren.

Lees verder
1 november 2010

Emile Roemer naar Doetinchem

Emile Roemer is op zondag 21 november te gast in Café Piment. Het politieke café op de zondagmiddag in de Wegener Media Zaal. Wouke van Scherrenburg, bekend van Den Haag Vandaag, ontvangt dan landelijke en regionale politici als gasten. De oorspronkelijke aanvangstijd is aangepast!

Cafe Piment is een politiek Café op de zondagmiddag om 15.00 uur. Wouke van Scherrenburg - bekend van Den Haag Vandaag - ontvangt dan landelijke en regionale politici als gasten. Emiel Roemer van de SP is op deze middag te gast. Zij het interviewt hem en interessante thema's passeren de revue. Het geheel wordt opgeluisterd door een optreden van een artiest of meerdere artiesten. Wie dat is/zijn, blijft nog een verrassing. Café piment duurt tot 7.00 uur en vindt plaats in de WegenerMedia Zaal.

Café Piment, Politiek Café op de zondagmiddag.

Datum: 21 november 2010

Tijdstip: 15:00 uur Wegener Media Zaal

Entree: € 5,00

Lees verder
3 oktober 2010

Basisschool OP KOERS aangenaam verrast met boekjes WEET JIJ HET AL?

Vrijdagmorgen 1 oktober gingen Desiree klein Tank en Gerard Hubers naar basisschool Op Koers in Varsseveld om een aantal boekjes “WEET JIJ HET AL?”, geschreven en getekend door Rindert Kromhout en Jan Jutte, te overhandigen aan directeur Rob Luimes. Rob is ook directeur van basisschool De Wegwijzer in Sinderen en nam dus meteen ook dat pakketje in ontvangst. Dat gebeurde allemaal in een ontspannen sfeer waarbij ook nog even de landelijke politiek werd belicht, want dat houdt SP-ers bezig, maar ook Rob had er zijn visie op. Hij toonde ook belangstelling voor de ontwikkelingen van de plaatselijke politiek, waarbij hem de SP nog niet was opgevallen. Dat zal in de komende tijd snel veranderen, was de reactie.De boekjes komen erg goed van pas, want de hele school doet mee aan een project “Lezen” om het leesniveau van de leerlingen op een hoger plan te brengen. Rob vertelde nog, dat er elke morgen in alle groepen begonnen wordt met een half uur lezen. De boekjes zijn dus een prettige aanwinst voor de bibliotheek van de school.

Lees verder
28 september 2010

Werkgroep de Oude IJsselstreek in het zonnetje gezet tijdens de partijraad

Tijdens de partijraad van 25 September in Amersfoort is de aftrap gegeven voor de landelijke SP- actie "op naar 200 afdelingen". Onze werkgroep de Oude IJsselstreek werd daar als voorbeeld naar voren gehaald.Peter de Vos mocht in een interview met Jan Marijnissen de positieve ontwikkelingen in OIJS toelichten.De actie "op naar 200 afdelingen" houdt in dat we de komende anderhalf jaar in 60 gemeenten, waar we vijftig of meer leden hebben, aan de slag om een afdeling op te richten. Regiovertegenwoordigers en het scholingsteam zullen daar met onze afdelingsvoorzitters afspraken over maken. Binnen onze partij is er inmiddels een schat aan ervaring over de juiste aanpak bij het opzetten van afdelingen. Zorgvuldig en planmatig werken zijn daarbij de sleutelwoorden, waarbij één persoon de eindverantwoordelijk op zich neemt. Deze partijgenoten die de partij grondig kennen en goed met mensen om kunnen gaan, worden door de afdelingen en de regiovertegenwoordigers aangewezen.

Lees verder
18 september 2010

SP vergadert mee met WMO raad

De SP was bij de vergadering aanwezig op uitnodiging van de heer Mientjes, van de het armoede platform en lid van de Wmo raad. Contact met meneer Mientjes is ontstaan bij de voedselbank waar SP'ster Desiree Kleintank actief is. De SP ging uiteraard graag op deze uitnodiging in.

In het eerste deel van de vergadering werden een aantal lopende zaken van de Wmo raad besproken. De Wmo raad geeft adviezen aan de gemeente over de toepassing van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De Wmo is in 2007 ingevoerd om een aantal zaken op gebied van gehandicaptenzorg, welzijn en de AWBZ, die betrekking hebben op huishoudelijke verzorging samen te voegen. Doel van de Wmo is iedereen laten deelnemen aan de maatschappij. De gemeente voert deze wet uit en de Wmo raad controleert de gemeente op deze uitvoering. Tijdens de vergadering gaf de gemeente aan dat er volgend jaar 10% op de Wmo gaat worden bezuinigd. De gemeente stelt dat in Oude IJsselstreek het niveau van de Wmo hoger is dan het landelijk gemiddelde dus er kan wel wat vanaf in deze moeilijke tijden.

Lees verder
18 september 2010

SP na de vakanties weer op pad in de Vogelbuurt in Ulft

De zomervakanties zijn weer voorbij. Dus tijd voor de SP om verder te gaan met het buurtonderzoek in de Vogelbuurt in Ulft. Voor de vakanties is al een aantal zaterdagen geênqueteerd in de buurt en zaterdag 4 en 11
september is de Werkgroep Oude IJsselstreek weer met een flink aantal mensen de wijk ingetrokken om bewoners te interviewen over hun ervaringen met het renovatieplan "Vogelbuurt Vernieuwt".Er zullen nog een paar dagen besteed worden aan de rondvraag in de buurt om aan de hand van de korte vragenlijst en een aantal opmerkingen voldoende beeld te krijgen van de beleving van de mensen in de Vogelbuurt over de renovatieplannen in de wijk. De meeste contacten met de buurtbewoners zijn erg vriendelijk. Ook wanneer men niet aan de enquête wil meewerken, wordt toch vaak de waardering uitgesproken voor het initiatief."

Lees verder
17 augustus 2010

SP OIJS wenst Basisschool Dynamiek succesOp maandag 16 augustus was het dan zover. Na jarenlang overleg is het een feit dat de drie basisscholen uit Terborg (De Rietborg, De Vlieger en Sint Jorisschool) met elkaar zijn gaan fuseren. Vanaf deze dag (16 augustus 2010) zijn de scholen overgegaan in Basisschool Dynamiek. Deze school, gelegen aan de Borgsche Rieten vlakbij de oude basisschool De Rietborg, biedt onderwijs aan alle leerlingen uit Terborg.Een feestelijk moment moet ook feestelijk beloond worden. De opening van deze eerste brede school in de gemeente is voor de SP in Oude IJsselstreek aanleiding om Annemarie van Dijk en haar zoon Jelle (oud leerling) af te vaardigen om de school te feliciteren en een bos bloemen aan te bieden aan directeur Geert Wieland. De SP wenst alle betrokkenen van Basisschool Dynamiek veel geluk en succes.

Om aan dit succes mee te helpen, biedt de SP een paar boekjes "WEET JIJ HET AL?" van Rindert Kromhout en Jan Jutte aan. Deze boekjes leren de kinderen om keuzes te maken doormiddel van cartoons en een verhaaltje. Directeur Wieland en zijn collega's waren erg blij met het gebaar, de bloemen en de boekjes.

Lees verder
3 augustus 2010

Nog meer goed nieuws

Fred Gertsen, actief lid van de SP-werkgroep Oude IJsselstreeek, is door de voorzitter van Regio Gelderland-A van de SP gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart volgend jaar. Fred voelt zich zeer vereerd, maar vindt dit nog niet het juiste moment. Hij kiest er voor eerst met de SP-werkgroep Oude IJsselstreek verder te bouwen aan de ontwikkeling naar een zelfstandige afdeling van de SP in onze gemeente.

Lees verder
3 augustus 2010

Beste prestatie SP Oude IJsselstreek bij Ledenwerfactie

Bijna twee maanden geleden werd na de Tweede Kamerverkiezingen een nieuwe actie door de landelijke partij opgesteld. Deze actie betrof het aantrekken van nieuwe leden op een nieuwe manier, namelijk deur aan deur leden werven. Wij van de SP werkgroep Oude IJsselstreek hebben voor enkele straten gekozen in Varsseveld en Gendringen. Hiervoor zijn eerst de enveloppen met de brief van Emile Roemer en een SP boodschappenmuntje door de brievenbussen gedaan. Enkele dagen later zijn er een aantal leden de buurt ingegaan om een gesprek aan te gaan met de ontvangers van de enveloppen.

Nu de actie grotendeels is afgelopen is gebleken dat de SP werkgroep Oude IJsselstreek landelijk de beste prestatie heeft geleverd. Iets waar wij van de werkgroep trots op mogen zijn. Hierbij willen wij ook de betreffende nieuwkomers bedanken voor het vertrouwen en welkom heten bij de partij.

Lees verder

Pagina's