h

UITTREDEN GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK UIT LABORIJN

17 december 2019

UITTREDEN GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK UIT LABORIJN

'Uittreden van de gemeente Oude-IJselstreek is onbezonnen, onzorgvuldig, onverantwoord, overhaast, onnodig en roekeloos.'

Dat waren een van de eerste woorden bij de behandeling van het Raadsvoorstel van donderdagavond 12 december. De argumenten hiervoor zijn in zes stellingen in de Raadsvergadering toegelicht:

  1. De visie over de bejegening van cliënten en medewerkers is op 13 juni jl. met het bestuur gedeeld. Laborijn heeft gesteld dat zonder uittreden deze visie kan worden uitgevoerd.
  2. Substantiële uitstroom. De raad is niet geïnformeerd over de cijfers waaruit blijkt dat de uitstroom bij Laborijn te gering is. Eigen onderzoek toont aan dat de uitstroom over 2018 spectaculair is gedaald. Laborijn presteert boven het landelijk gemiddelde.
  3. (1) De gemeente Oude-IJsselstreek is een netto betaler.(2) De herverdeling van het Rijk over de vergoeding is voor de Oude-IJsselstreek nadelig uitgevallen. (3) De rijksvergoeding is geen verantwoordelijkheid is van Laborijn.
  4. De uittreedsom varieert van 8,9 miljoen tot 12,5 miljoen. De berekening is een indicatie van de omvang van de financiële impact. Wethouder Hiddinga wil geen garanties afgeven dat dit bedrag van 8,9 miljoen het maximum zal zijn.
  5. De financiën zijn beheersbaar op korte en lange termijn. We zien dat de reserves dalen naar een onverantwoord en ontoelaatbaar dieptepunt en de leningenportefeuille naar een recordhoogte stijgt. Over de risico’s en de kosten van het uitvoeren van de Sociale werkplaats zelf is nog nauwelijks gesproken.
  6. De 180 werknemers van de sociale werkplaats, personeel van Laborijn en de 600 cliënten zijn de grote verliezers. Het gesol met deze mensen met alle gevolgen en onzekerheden van dien. Het is een kwetsbare groep die dit allemaal gaat overkomen.

 

Samengevat

Het voorstel tot uittreden is volgens de SP:

  1.  Roekeloos en een kapitale vergising.
  2. Gebaseerd op ondeugdelijke argumenten, halve en hele onwaarheden.
  3. Grote directe en indirecte gevolgen voor alle inwoners, in het bijzonder voor de kwetsbare groepen zoals de cliënten en de SW medewerkers.

 

De SP heeft het college gevraagd om samen te werken met Laborijn en op te treden i.p.v. uit te treden. Helaas tegen dovemans oren……..

Juist in deze kersttijd komt dit hard aan bij vooral de mensen die bij Laborijn betrokken zijn.

 

Reactie toevoegen

U bent hier