h

START CAMPAGNE PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN.

17 februari 2019

START CAMPAGNE PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN.

Foto: Petra Zimmerman

Zaterdag 16 februari startte SP Oude IJsselstreek de campagne voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart. Heel enthousiast plakten onze nieuwe organisatie - secretaris Tom met de fractie voorzitter Heini de gemeenteborden op de werf. Dit onder toeziend oog van de nieuwbakken voorzitster Petra. Deze verkiezingen zijn belangrijk en het is essentieel om te gaan stemmen als je veranderingen wilt die sociaal zijn! De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer. Hierdoor hebben de stemmers indirect ook invloed op de landelijke politiek.

Foto: Matthias van Hunnik

10X voor Gelderland
  1. Goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.
  2. Meer betaalbare woningen en betaalbare verduurzaming van (sociale) huurwoningen.
  3. Eerlijk en rechtvaardig delen van de rekening van het klimaatbeleid.
  4. Het investeren in leefbaarheid op het platteland en in stadswijken.
  5. Voldoende werkgelegenheid voor iedereen.
  6. Bibliotheken en programma’s om laaggeletterdheid te bestrijden.
  7. Cultuur toegankelijk voor iedereen, ook buiten de grotere steden.
  8. Sport voor iedereen in plaats van geld voor topsportevenementen.
  9. Kleinschalige, duurzame landbouw en veeteelt in plaats van bio-industrie en megastallen.
  10. Het beschermen van natuur en dier.                                                 

Woensdag 20 februari 19.30 uur is er een speciale kerngroepoverleg georganiseerd over de campagne van SP Oude IJsselstreek bij Petra Zimmerman in Ulft. Alle Sp leden uit Oude IJsselstreek, Montferland en Aalten zijn van harte welkom om mee te doen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier