h

SP STEMT NIET IN MET BESTEMMINGSPLAN MMP GENDRINGEN

25 januari 2019

SP STEMT NIET IN MET BESTEMMINGSPLAN MMP GENDRINGEN

Foto: Gemeente Oude IJsselstreek / Gemeente Oude IJsselstreek

En dat doen we met pijn in ons hart. Want wij onderschrijven de motivatie van Azore: het oude MMP, dat uit 1964 stamt, voldoet niet meer aan de huidige eisen voor goede zorgverlening.

Waarom stem SP dan niet in? 

Het zorgcentrum MMP staat aan het Kerkplein. Een karakteristiek open plein met aan weerskanten twee eeuwenoude kerken. Het open karakter van dit plein is karakteriserend voor Gendringen en bestaat al eeuwen.

In Gendringen zijn op dit ogenblik diverse ontwikkelingen die het wellicht mogelijk maken om de zo noodzakelijke nieuwbouw anders uit te voeren dan nu het geval zal zijn, waardoor het open plein karakter niet verloren gaat. "Laten we nu even pas op de plaats maken, voor we besluiten nemen waar we later spijt van krijgen," zei Heini Peters gisteravond in de raadsvergadering en diende samen met PvdA en D66 een motie in om het besluit een maand, twee maanden aan te houden en zodoende te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in Gendringen.

Maar coalitiepartijen Lokaal Belang en CDA hadden hun besluit al klaar en luisterden niet naar argumenten. Drogredenen en dreigementen als dat MMP dan weg zou gaan en "wij zijn voor goede zorg" werden de SP en PvdA naar het hoofd geslingerd. 

Jammer, vinden wij, want ook de SP is voor goede zorg, maar de SP luistert ook naar mensen die om gegronde redenen bezwaar maken en kijkt verder. SP kijkt verder naar alternatieven, waardoor de cultuurhistorische waarde van het Kerkplein niet verloren gaat en gaat niet met stoom en kokend water een plan aannemen dat ook ánders kan.

Reactie toevoegen

U bent hier