h

Schriftelijke vragen mbt beperking uitgifte voedselpakketten door Voedselbank

25 januari 2019

Schriftelijke vragen mbt beperking uitgifte voedselpakketten door Voedselbank

25 januari 2019

College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Oude IJsselstreek

Postbus 42

7080 AA Gendringen

 

Geacht College,

Vandaag ontvingen wij een e-mail van Voedselbank Oost Achterhoek, waarin staat te lezen dat zij overweegt om per 15 februari een leveringsbeperking voor de voedselpakketten in de gemeente Oude IJsselstreek in te voeren, omdat minder subsidie wordt  toegekend dan gevraagd. De wethouder heeft in de commissievergadering van 17 januari jl. toegezegd dat de cliënten van de Voedselbank niet de dupe mogen worden van deze discussie. 

De fractie van de SP heeft hierbij een aantal vragen:

  1. Is het college op de hoogte van dit bericht?
  2. Is het college het met de SP eens dat gratis voedselverstrekking voor de absolute minima in onze gemeente een noodzakelijke voorzienig is?
  3. Welke actie heeft het college ondernomen om aan de toezegging van de wethouder op 17 januari jl. te voldoen?
  4. Welke actie(s) gaat het college ondernemen om de verstrekking van voedselpakketten van de Voedselbank ook na 15 februari 2019 te blijven continueren? 

De SP-fractie is zich ervan bewust dat voor de beantwoording van schriftelijke vragen een wettelijke termijn van 30 dagen staat. Toch willen wij het college dringend verzoeken deze brief ruim voor 15 februari te beantwoorden. 

Vertrouwend dat u aan dit dringende verzoek zult voldoen en de vragen op adequate wijze zult beantwoorden,

Met vriendelijke groet,

H.J.M. Peters, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier