h

Rente sociale leningen moet omlaag

2 november 2018

Rente sociale leningen moet omlaag

Foto: Heini Peters / Heini Peters

Gisteravond besprak de commissie MO het voorstel van onder andere de SP, om het rentetarief van de zogenoemde sociale leningen bij Stadsbank Oost Nederland te verlagen. Sinds 1 januari mag iedere gemeente die tarieven zelf bepalen.

Een sociale lening is op de eerste plaats geen consumptief krediet voor leuke, luxe zaken. Een sociale lening is wat het heet; een sociale lening. Mensen met een minimum inkomen, die geen geld (meer) achter de hand hebben en in de meeste gevallen, ook geen problematische schulden, waarvan bijvoorbeeld de wasmachine, koelkast of diepvries kapot gaat. Noodzakelijke apparaten dus.

Het rentetarief dat de Stadsbank momenteel hanteert, ligt rond de 10%. SP, PvdA, D66 en CDA in Oude IJsselstreek willen dit verlagen naar 2,1 tot 2,3%. Tarieven die in andere gemeenten, zoals Bronckhorst, ook gehanteerd worden. VVD wil wel een lager percentage, maar dan meer in vergelijking met het tarief van een consumptief krediet. Maar dat is het dus niet en daar kun je deze lening dan ook niet mee vergelijken.

De hele maatregel kost de gemeente jaarlijks 8000 euro. 8000 op een begroting van ruim negentig miljoen! Lokaal Belang vindt dat we moeten bezuinigen op het sociaal domein, want we komen volgend jaar 4,3 miljoen te kort. En, ja, we hébben volgend jaar een tekort. Maar we hebben als raad ook unaniem gekozen voor preventie. En een sociale lening wérkt preventief, want deze zorgt ervoor dat deze mensen niet acuut verder in de problemen. 

En die 8000 euro moeten gedekt worden, ja, dat klopt ook. En die 8000 euro kán gedekt worden. In de gemeente Oude IJsselstreek geven we jaarlijks ruim twee ton uit aan beschermingsbewind. Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, gaan, na tussenkomst van de rechter, naar een commerciële bewindvoerder die hun inkomsten en uitgaven beheert. De Stadsbank verleent ongeveer dezelfde dienst, zonder tussenkomst van een rechter, voor veel lagere kosten; de budget beheer rekening (BBR). Als er jaarlijks maar één gezin weggehouden kan worden uit het dure beschermingsbewind en met een BBR bij de Stadsbank geholpen kan worden, hebben we die 8000 euro dubbel en dwars terugverdiend.

Lokaal Belang, de partij die zonder enige informatie te hebben gezien, wél zonder blikken of blozen dit jaar drie miljoen euro extra uit wilde geven aan de nieuwbouw van het Almende College en dit ook uitgegeven hééft en een paar weken geleden nog zonder met de ogen te knipperen ruim een miljoen uitgaf on het voormalige ISWI-gebouw te kopen, zonder dat daar een goed onderbouwd plan onder ligt, wil géén 8000 euro uitgeven om mensen, die niets meer hebben en waarvan een noodzakelijk apparaat kapot is gegaan, te helpen. 

Snapt u het nog? Ik niet.

Reactie toevoegen

U bent hier