h

Als je ergens tegen bent...

28 september 2018

Als je ergens tegen bent...

Foto: Onbekend / Je bent Ulftenaar als

Als je ergens tegen bent, moet je ook uitleggen waaróm je tegen bent, en wáár je precies tegen bent.

Donderdagavond werd aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek voorgesteld om een krediet van 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van het voormalige kantoor van ISWI aan de Frank Daamenstraat in Ulft. Een voorstel, dat wat de SP betreft te laat kwam en te weinig onderbouwing had. 

Te laat.

Twee weken voordat het voorstel in de raad kwam, kreeg de gemeenteraad de informatie dat het college voornemens was, het pand aan te kopen. Maar niet het college, maar de raad heeft het budgetrecht. In maart werd de opdracht al aan een taxateur gegeven, om het pand te taxeren. In mei en juni had de raad twee besloten bijeenkomsten over de DRU-visie, maar wat in die bijeenkomsten níét werd besproken, was de voorgenomen aankoop van dit pand. Waarom niet, heeft de SP-fractie meerdere keren gevraagd, maar een antwoord bleef uit. 

Te weinig onderbouwing.

Verder is het plan, hoe het gebouw te gaan exploiteren, niet of nauwelijks aanwezig. De industriële verenigingen zien er wel een broedplaats voor innovatieve maakindustrie in en de ondernemers die nu in het voormalige pand van de Rabobank in Gendringen gehuisvest zijn, vinden er ook onderdak. En laten we eerlijk zijn: dáár is de SP niet tegen. Wij zijn voorstanders van ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid. 

Maar wat de kosten zijn om het gebouw te verduurzamen, te verbouwen en van regulier en groot onderhoud, zijn niet bekend. Met alleen zonnepanelen op het dak, is het gebouw niet energieneutraal. Met de 1,3 miljoen zijn we er dus niet. 

De SP heeft, in navolging van D66 gevraagd of het college bereid is, om een optie op de aankoop te nemen. Een optie van, zeg, een half jaar. De tijd, waarvan wethouder Hiddinga zelf aangaf om met een goed onderbouwd plan qua exploitatie en kosten te komen. En na dat half jaar een definitief besluit te nemen. Waarschijnlijk had dan de gehele raad, ook de SP, in kunnen stemmen met de aankoop van dit pand. Nu zijn, wat de SP betreft, de risico’s en de onzekerheid te groot. 

De gemeenteraad heeft besloten het krediet beschikbaar te stellen. De democratie heeft zijn werk gedaan. En op zich is dat ook goed. En wellicht is het initiatief ook goed, maar het was beter geweest, als het terdege was onderbouwd. Een wederom gemiste kans van dit college, vindt de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier