h

Klimaatrechtvaardigheid.

14 juli 2018

Klimaatrechtvaardigheid.

Foto: Annemiek Kamphuis

De energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen is niet langer houdbaar. Dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens een klimaatverandering te weeg brengt, is een feit dat niet meer serieus betwist wordt. Als er de komende jaren geen fundamentele omwenteling plaatsvindt in de wijze waarop onze energie wordt opgewekt, zullen de gevolgen van deze klimaatverandering catastrofaal zijn.

Ook dicht bij huis zijn de negatieve gevolgen van de fossiele energie-industrie akelig tastbaar. De Groninger bodem en op kleinere schaal de bodems op vele plekken in het land, zijn tientallen jaren gebruikt als een bron van gas die naar hartenlust kon worden ontgonnen om zo hoog mogelijke winsten te behalen. De veiligheid van de inwoners heeft hierbij nooit voorop gestaan.

Te vaak echter staren “progressieve” politici zich dood op de technische aspecten van de energietransitie. De enige vragen die worden gesteld zijn van het soort: welk soort windmolens moeten we plaatsen en waar? Maar wie sociale vraagstukken alleen vanuit technocratisch oogpunt benadert, verliest de gevolgen voor mensen uit het oog. Te vaak zijn groene energieprojecten ondanks grote weerstand bij de lokale bevolking door de strot gedrukt. Te vaak bleek er sprake van scheef verdeelde lusten en lasten. Als er op de ingeslagen weg wordt doorgegaan, zal het draagvlak voor duurzame energie langzaam maar zeker verdwijnen.

Foto: Annemiek Kamphuis

De SP pleit daarom voor klimaatrechtvaardigheid. De vervuiler moet betalen. De rekening mag niet een zijdig bij huishoudens komen te liggen. De ongelijkheid mag niet worden vergroot door ons klimaat beleid.

Op 6 oktober organiseert de SP een klimaatconferentie om onze alternatieven te presenteren. Centraal staat daarbij een plan om snel en betaalbaar veel huizen te verduurzamen. Wij pakken vervuilers aan en steunen geen enkel klimaatvoorstel waardoor de ongelijkheid toeneemt. We komen met alternatieven die ervoor zorgen dat de omslag eerlijk wordt.

Klimaatwet.

De klimaatwet werd in november 2015 gelanceerd door PvdA en GroenLinks. De SP sloot zich al snel aan. Ook het kabinet schaart zich achter deze klimaatwet. De wet legt allerlei klimaatdoelen vast, het akkoord moet de praktische plannen erbij leveren. Het hoofddoel is het verminderen van de broeikasuitstoot met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Het tussendoel is een streven om in 2030 49% reductie te halen.

Uit het net verschenen klimaatakkoord blijkt al waar de SP voor vreesde. Niet de grote vervuilers, maar de huishoudens gaan de prijs betalen voor de aanpak van het klimaatprobleem. Een beter milieu begint niet bij de gewone man die al moeite heeft om zijn energierekening te betalen, laat staan het geld heeft om zonnepanelen op zijn dak te leggen. Een beter milieu begint wel bij de grote internationale bedrijven als Shell, die het milieu veel zwaarder belasten.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Dit is geen klimaatrechtvaardigheid. Opnieuw blijven de grootste vervuilers buiten schot. De industrie beschadigt met hun uitstoot willens en wetens het klimaat. Maar verduurzamen willen ze alleen als er een flinke zak met geld van de belastingbetaler naar deze multinationals gaat. Grootvervuilers zoals Shell hebben miljarden verdiend aan gas en olie, maar weigeren hun steentje bij te dragen voor het klimaat”.

“De eco-elite is een gevaar”, geeft Ron Meyer aan tijdens een interview door NRC  (Petra de Koning, 2 juni 2018). Zij pleiten voor duurzaamheid om de duurzaamheid, zonder zich te realiseren wat het gevolg is als je het milieubeleid laat betalen door de thuiszorger en de leraar. De eco-elite zijn de mensen die nu het klimaatbeleid bepalen, Shell pamperen en huishoudens belasten. Als alleen rijke mensen zich zonnepanelen kunnen veroorloven, moet je niet raar opkijken dat anderen daar een hekel aan krijgen. Het is ook deze eco-elite die duurzaamheid individueel maakt: je moet korten douchen, een warme trui aantrekken. Maar serieuze kritiek ontbreekt.

Foto: Annemiek Kamphuis

In interview door Trouw geeft Lilian Marijnissen aan dat ook GroenLinks eco-elitaire trekken vertoont. “We zijn veel feller als het gaat om een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. GroenLinks zit veel meer op het verhaal wat mensen persoonlijk kunnen doen om te vergroenen. Maar korten douchen is niet de oplossing, Jesse Klaver. En niet iedereen kan een elektrische auto kopen”.

SP zit bovenop de discussie die de komende maanden in alle hevigheid zal losbarsten.

Reactie toevoegen

U bent hier