h

Subsidiebeleid

25 februari 2018

Subsidiebeleid

Zoals U wellicht bekend is hebben we vorig jaar onder voorwaarden ingestemd met het nieuwe subsidiebeleid. Daar ons diverse signalen hadden bereikt dat de nieuwe regeling tot problemen leidde met name bij de muziekverenigingen, gaven we aan dat we moeite hadden met dit punt. De wethouder zei daarop toe dat hij met de verenigingen in gesprek zou gaan en dat hij verwachtte dat ze er wel uit zouden komen. De SP beschouwt alle verenigingen en zeker de muziekverenigingen als het cement van onze samenleving. Daarom hechtten wij zo aan deze toezegging. Daarop stemden wij in ervan uitgaande dat alle betrokken partijen er wel uit zouden komen.

Achteraf fout; al heel snel kregen we van diverse verenigingen signalen dat het overleg niet naar tevredenheid verliep. Het was te zeer gefocust op alleen het muziekonderwijs en de andere met name financiële gevolgen van de kortingen werden onvoldoende belicht.

Daarop hebben we geprobeerd dit agendapunt op de raadsvergadering te krijgen maar dit werd geweigerd met als argument dat er pas in april geëvalueerd wordt. Jammer. Wij dragen alle verenigingen in de Oude IJsselstreek een warm hart toe, onderschrijven hun maatschappelijk belang en zullen alles in het werk stellen om in de Oude IJsselstreek ook voor de toekomst een waardevol verenigingsleven te blijven behouden.

Reactie toevoegen

U bent hier