h

SP presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

17 januari 2018

SP presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

SP Oude IJsselstreek presenteert het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode 2018-2022. Een beknopt programma op hoofdlijnen, waarin we duidelijk uiteenzetten, hoe wij de komende jaren de gemeente willen besturen. Thema’s als zorg voor iedereen, armoedebestrijding, leefbaarheid, wonen, werkgelegenheid, groen, duurzaamheid, mobiliteit, cultuur en sport en financiën komen aan bod.

Heel de mens.
Wij hebben een beknopt verkiezingsprogramma waarin de voor ons belangrijkste punten vernoemd staan. De SP is een partij met een duidelijke ideologie. Alle vraagstukken die wij op straat of in de gemeenteraad tegenkomen leggen we langs de maatlat van de SP. Ons beginselprogramma ‘Heel de mens’, waarin de drie kernpunten Gelijkwaardigheid, Menselijke waardigheid en Solidariteit centraal staan, is hierbij onze basis

Reactie toevoegen

U bent hier