h

Kamervragen over kwestie SP spreekverbod

29 januari 2011

Kamervragen over kwestie SP spreekverbod

De gemeente Oude IJsselstreek sluit politieke partijen die niet in de gemeenteraad zitten uit van spreekrecht in de raadsvergadering. Op dit moment is in de gemeente Oude IJsselstreek de SP hiervan het slachtoffer. Uitsluiting op politieke voorkeur? Dat mag toch niet! Om zeker te zijn van onze zaak hebben we deze vraag bij Ronald van Raak, tweede kamerlid en woordvoerde binnenlandse zaken van de SP, neergelegd. Hij heeft de tekst van artikel 23 lid B van het reglement van orde van de gemeente Oude IJsselstreek beoordeeld. Het resultaat: kamervragen aan Minister Donner van Binnenlandse Zaken.

Het gaat om de volgende regel:

"In afwijking van het eerste lid van dit artikel kunnen burgers die een politieke groepering
vertegenwoordigen en burgers die op een kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen staan
geen spreektijd verkrijgen, anders dan als fungerend gemeenteraadslid of fractieassistent".

De kamervragen van Ronald van Raak.

  • 1. Heeft de gemeente Oude IJsselstreek naar uw opvatting juist gehandeld toen zij het reglement van orde van de gemeente op zodanige wijze aanpaste, dat mensen die verbonden zijn aan een politieke partij geen gebruik meer kunnen maken van het inspreekrecht in de gemeenteraad?
  • 2. Is deze uitsluiting van deze groep burgers van het inspreekrecht juridisch juist?
  • 3. Deelt u mijn opvatting dat het politiek ongewenst is dat bepaalde mensen op deze gronden worden uitgesloten van het inspreekrecht?
  • 4. Zijn er andere gemeenten die soortgelijke maatregelen hebben genomen om bepaalde mensen uit te sluiten van het inspreekrecht?
  • 5. Bent u bereid dit besluit van de gemeente Oude IJsselstreek ter vernietiging voor te dragen aan de kroon?

Wij wachten met spanning de antwoorden van de minister af.

Intussen hebben wij een brief naar burgermeester Alberse gestuurd waarin wij onze onvrede over het ontzeggen van het spreekrecht uiten. De SP stelt in deze brief dat het niet in het beeld van openheid en transparantie, waar de gemeente zich zo op voorstaat, past burgers uit te sluiten van spreekrecht. Zeker wanneer dit gebeurt op basis van de politieke voorkeur van burgers. Wij verwachten dan ook dat de burgermeester, als voorzitter van de gemeenteraad, er alles aan zal doen de reglemenstwijziging terug te draaien.

Wordt vervolgd.

U bent hier