h

Gemeente probeert SP de mond te snoeren.

27 januari 2011

Gemeente probeert SP de mond te snoeren.

De SP laat graag zijn mening horen. Dit doen we middels een actie, onze site of via een flyer of folder. Daarnaast willen wij af en toe onze mening geven voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. Dit mag iedere burger van een gemeente via het spreekrecht. Donderdag 20 januari ging het in de gemeenteraad over de 26 miljoen verlies die wethouder Haverdil heeft geleden op de grondaankopen van de gemeente. Gerard Hubers heeft netjes op tijd namens de SP spreektijd aangevraagd. De reactie van raadsgriffier van Urk: "Sorry, maar het presidium heeft besloten dat jullie niet mogen inspreken omdat jullie een politieke partij zijn". Beter nog, de gemeenteraad heeft even snel een artikel toegevoegd aan het nieuwe reglement van orde waar ze toch al mee bezig waren. Dit artikel sluit burgers, die een politieke groepering vertegenwoordigen of op een kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen staan, uit van spreektijd. Wacht even, spreektijd is toch een burgerrecht? Dat mogen ze ons niet zomaar afpakken!

Over de reden waarom de gemeenteraad deze regel heeft bedacht, en in de raadsvergadering van 24 januari 2011 heeft aangenomen, tast de SP volledig in het duister. Dat de nieuwe regel discutabel is, blijkt uit de reactie van het landelijk bureau van de SP. Partijsecretaris Hans van Heijningen zegt dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt maar het klopt van geen kant. Hij heeft het stuk doorgespeeld aan 2e kamerlid Ronald van Raak. Ronald is de binnenlandse zaken specialist van de SP en hij gaat namens de SP een reactie opstellen. Met deze reactie gaan we naar burgermeester Alberse. Hij zal als voorzitter van de gemeenteraad verantwoording af moeten leggen over deze aanpassing van het reglement van orde. Wij gaan er vanuit dat de regel dan weer teruggedraaid gaat worden, want het is niet alleen de SP die het een vreemde situatie vindt. Een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeente zegt dat de regel zeer uitzonderlijk is. Als de SP het niet met het reglement eens is kunnen ze ermee naar de rechter stappen.

Nogmaals, Het spreekrecht is niet de enige uitingsvorm van de SP Oude IJsselstreek. Wij zijn niet voor een gat te vangen en als we niet in de gemeenteraad mogen praten, dan gaan we gewoon voor de ingang van de gemeenteraadszaal staan met een leuke actie. Het gaat ons om de aantasting van een grondrecht. Iedere burger van een gemeente moet mogen inspreken. Dit is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke democratie. De nieuwe regel gaat niet alleen over de SP, maar ook over een eventueel toekomstige afdeling van Groen Links of Partij voor de Dieren. Dat is uitsluiting op basis van politieke overtuiging en daarmee komt de gemeente op een gevaarlijk hellend vlak.

U bent hier