h

Bloemenvouwen

30 mei 2015

Bloemenvouwen

De laatste weken is er nogal wat belangstelling voor het zogenaamde "bloemenvouwen". In regionale en landelijke dagbladen verschijnen regelmatig artikelen over de leerwerkplaatsen van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Werk en Inkomen, kortweg ISWI.

De Tweede Kamerfracties van SP en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher. Ook de raadsfracties van de Progressieve Partij in Aalten en de SP in Oude IJsselstreek stelden schriftelijke vragen aan hun respectievelijke wethouders Wiltink en Van de Wardt. 

ISWI heeft twee zg. leerwerkbedrijven. Bedrijfshallen in Ulft en Dinxperlo, waar bijstandsgerechtigden voorbereid worden op een betaalde baan. In het kader van arbeidsre-integratie. Laat er geen misverstand over bestaan: ook de SP heeft als standpunt dat mensen die kunnen werken, ook moeten werken. Ook is de SP geen tegenstander van een tegenprestatie voor een bijstandsuitkering. Mits deze tegenprestatie geen verdringing van regulier werk is. En helaas zitten we op dit moment in de omstadigheid, dat er niet voor iedereen, die zonder werk zit, een baan beschikbaar is.

In de leerwerkcentra van ISWI wordt echter geen tegenprestatie geleverd, maar regulier productiewerk gedaan. In de hal in Ulft worden enveloppen gesorteerd, ingepakt en geëtiketteerd. In de hal in Dinxperlo worden zijden kunstbloemen gemodelleerd en in potten gezet. Werk, dat ook door een regulier productiebedrijf, of door een sociale werkvoorziening verricht kan worden. Regulier werk dus, waar volgens ons ook een reguliere beloning tegenover hoort te staan. Minimaal het wettelijk minimumloon dus. 

En die leerwerkcentra? Als leerwerkcentra werkelijk gebruikt zouden worden voor het doel, waar ze voor gedoeld waren, was daar niet zo heel veel op tegen. Mensen, die langdurig uit het arbeidsproces zijn, voorbereiden op de arbeidsmarkt en te motiveren om werk te vinden, waar zij zich in thuis voelen; daar is niet zo heel veel mis mee. Maar ook daar zou een fatsoenlijke beloning tegenover moeten staan. Een aanvulling op de uitkering. Dat zou ook daadwerkelijk naar betaald werk moeten leiden. En, tenslotte; dat zou niet langer dan een afgebakende periode mogen duren. Bijvoorbeeld een half jaar. 

Maar de leerwerkcentra, zoals ISWI die nu heeft, voldoen niet aan die criteria. Ik ben er, samen met onze fractie-assistent Annemiek Kamphuis, een aantal maanden geleden op werkbezoek geweest. Zeker de hal in Dinxperlo is niet om over naar huis te schrijven, maar toch schrijf ik er over. Een oude opslaghal van een voormalig transportbedrijf doet dienst als productieruimte. Als de grote roldeur niet open staat, is er nauwelijks daglicht in de hal. Op koude, winderige dagen, bevordert dat echter het klimaat in de hal niet. Het is er dan, volgens cliënten, stervenskoud, terwijl in de zomermaanden de hitte er niet te houden is. Ook het zitmeubilair voldoet ons inziens niet aan de eisen die de Arbowet daaraan stelt. Verder is er geen afzuiging in de lijmafdeling aanwezig. Deze bevindingen hebben we aan de directie van ISWI doorgegeven. ISWI heeft toegezegd, hier onderzoek naar uit te laten voeren en aan de hand daarvan, aanpassingen te zullen verrichten. Binnenkort gaan we nogmaals een kijkje nemen.   

De colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek weten volgens ons ook niet echt goed raad met de toestanden in de leerwerkcentra van ISWI. Wethouder Van de Wardt heeft aangegeven dat hij hier een discussie met de gemeenteraad over wil voeren. Ook de FNV houdt zich er inmiddels mee bezig. Het werken zonder loon, wat in deze centra gebeurt, moet stoppen. Geen enkele wet, ook de Participatiewet niet, kan mensen verplichten reguliere arbeid te verrichten, zonder daar volgens wettelijke normering voor betaald te worden. De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag is daar heel duidelijk over. 

Wij als SP vinden dan ook dat het ISWI moet stoppen met dit werk zonder loon. ISWI moet gaan doen, waar het voor bedoeld is: mensen zonder werk op een goede manier naar betaald werk begeleiden. En in de discussie, die hopelijk nog voor het zomerreces met de wethouder als gemeenteraad hierover gaan voeren, zullen we dit standpunt dan ook naar voren brengen. 

Reacties

Duidelijke visie van de SP Oude IJsselstreek. Maar nog wel een aantal verduidelijkende vragen:

- Vindt de SP Oude IJsselstreek dat de te weinig betaalde salarissen met terugwerkende kracht moeten worden uitbetaald aan de werknemers?

- Vindt de SP Oude IJsselstreek dat de bloemenvouwers met terugwerkende kracht een tijdelijk arbeidscontract moeten krijgen?

- Vindt de SP Oude IJsselstreek dat de bloemenvouwers, zoals wettelijk vastgelegd, na langdurig tijdelijk werk bij dezelfde werkgever, een vast contract moeten krijgen?

- Vindt de SP Oude IJsselstreek dat de Gemeente of de ISWI verantwoordelijk is als blijkt dat er achteraf nog geld moet worden betaald en als rechten moeten worden nagekomen aan de bloemenvouwers.

- Vindt de SP Oude IJsselstreek dat de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek garant moeten staan voor de financiële en juridische afhandeling van die rechten en inkomsten als blijkt dat de ISWI (of na overgang de Wedeo) deze lasten niet kunnen of willen dragen?

- Denkt de SP Oude IJsselstreek dat de Gemeente OIJS ook op andere terreinen balanceert op het randje van de wet of, zoals in dit geval, er net iets overheen is gegaan?

- Op welke manier denkt de SP dat de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek dit soort zaken in de toekomst kunnen voorkomen?

Beste Peter,

Wij vinden dat op de juridische aspecten getoetst moet worden door een rechter. Er is een zeer dunne scheidslijn tussen re-integratie, tegenprestatie en leerwerkplaatsen. Ook is de Participatiewet hier niet altijd even duidelijk in. De FNV overweegt hier "een zaak" van te maken. Als blijkt dat de cliënten inderdaad, zoals wij sterk vermoeden, reguliere arbeid verrichten, cq. hebben verricht, vinden wij dat het ISWI, als werkgever dan inderdaad verantwoodelijk os voor de uitbetaling van (achterstallig) loon. Omdat het ISWI een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek is, zullen deze gemeenten daar dan dus indirect voor verantwoordelijk zijn.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier