h

Meten met twee maten?

13 augustus 2015

Meten met twee maten?

Zoals u inmiddels weet heeft de sociale dienst (ISWI) spijt van ‘dwangarbeid’. Een klokkenluider, bijstandsgerechtigde werkzaam in een hal om bloemen te vouwen, was naar de krant gestapt om zijn verhaal te vertellen. Jarenlang gedwongen om zonder loon te werken in de hal met de dreiging gekort te worden op zijn uitkering als hij niet doet wat ze van hem verlangden. Als reactie gaf Oude IJsselstreek aan dat het nooit deze mensen jarenlang had moeten dwingen bloemen te vouwen en enveloppen te plakken. De ‘intentie’ was goed geweest.

In juni 2012 hebben negen gemeenten ingestemd met een ‘truc’ om thuiszorg goedkoper te maken. Er was een deal met de gemeenten en Sensire. Sensire kon al haar thuishulpen ontslaan en daarna voor minder geld weer aan nemen. Gemeenten konden op die manier de thuiszorg goedkoper inkopen.

Dat bleek uit een brief van bestuurdersvoorzitter Maarten van Rixtel die in handen was gekomen van Follow the Money en de Volkskrant. Met de brief uit november 2012 gericht aan de gemeente Oude IJsselstreek, liet van Rixtel weten dat Sensire en gemeenten afspraken hadden gemaakt van onder meer een mix van alfahulp en zorg in natura. Aangezien alfahulpen tegen een lager tarief moeten werken, bespaarden gemeenten veel geld. De schijnconstructie. Nadat wethouders de deal met Sensire in juni hadden bezegeld, werd intern het startsein gegeven voor de oprichting van Alfabureau Alfasense.

Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp. Zo wordt voorkomen dat bij voorbaat langdurig zieken of ouderen die niet alles zelf meer kunnen in een verzorgings- of verpleeghuis moeten gaan wonen. Alfahulpen zijn niet in loondienst bij een thuiszorginstelling, maar zijn in loondienst werkzaam voor de cliënt of patiënt zelf. Het dienstverband valt onder de regeling “dienstverlening aan huis”. Omdat de patiënt geen premies af hoeft te dragen zijn alfahulpen niet verzekerd zoals gewone werknemers voor arbeidsongeschiktheid, geen recht op ziekteverzekering en geen recht op ww. Vandaar de werkers zonder sociale zekerheid en weinig loon.

De rechten van alfahulpen en gastouders aan huis moeten gelijk worden getrokken met die van andere werknemers. Dat schreef de commissie Kalsbeek die op verzoek van het kabinet de mogelijkheden heeft onderzocht om de positie van huishoudelijke medewerkers te verbeteren. In 2012 is door de ILO, Internationale Arbeidsorganisatie, een verdrag aangenomen dat stelt dat de rechten van huishoudelijke medewerkers gelijk moeten zijn aan die van andere werknemers. Nederland heeft dat verdrag nog niet gerectificeerd. De ILO opgericht in 1919 en vanaf 1946 verbonden aan de VN. De ILO heeft als doel het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Het kabinet wil het oneigenlijke gebruik van alfahulpen voorkomen. Juist tegen de achtergrond van de veranderingen in de langdurige zorg is extra aandacht nodig voor oneigenlijk gebruik van alfahulpconstructies zoals die van Alfasense of bureau Helder. Daarom zal het kabinet onder meer bekijken hoe wet- en regelgeving aangepast kan worden om dit te voorkomen. Ook scherpt het kabinet de handhaving aan. Dat zeggen minister Asscher en staatssecretaris van Rijn als reactie op het advies van commissie Kalsbeek

Het kabinet is het eens met de commissie dat een slechtere rechtspositie van huishoudelijke werkers onwenselijk is. Ze richten zich op het voorkomen van oneigenlijke alfahulpconstructies. Inspectie SZW en belastingdienst spelen hierin een rol. Interventieteam Hervorming langdurige zorg is gevraagd alert te zijn op signalen van grootschalig gebruik van alfahulpen door gemeenten, en waar nodig actief te bemiddelen.

Oude IJsselstreek heeft vanaf januari 2015 voor ongeveer 88% aan alfahulpen ingezet. Dat is heel veel! Dat is grootschalig gebruik van alfahulpen. Door de SP zijn vragen gesteld en duidelijk werd dat het college gewoon doorgaat totdat iemand zegt dat het niet mag. De intentie hiervan is duidelijk. Geld besparen over de rug van de Alfahulpen.

Ze zeggen spijt te hebben met de werkers zonder loon, maar gaan zonder blikken of blozen door met grootschalige inzet van de alfa. Hoe kan een gemeente dat rijmen met elkaar? Is dat meten met twee maten? Jazeker is dat meten met twee maten. Omdat het wettelijk nog mag gaan ze door. Het dwingen van bijstandsgerechtigden om te werken zonder loon jarenlang mocht niet. Dit gebeurde steeds totdat er iemand opstond en het kenbaar maakte aan de buitenwereld. Omdat gemeente Oude IJsselstreek gedwongen werd om te stoppen met de uitbuiting van de werkers zonder loon gebeurde dat ook. Alfahulpen mag nog wettelijk en daarom gaan ze er mee door. Is niet erg netjes van de gemeente. De Alfamedewerkers moeten hun stem laten horen en verdienen waar ze recht op hebben. Gewoon goed loon en sociale zekerheid net als vele andere werknemers.

Ik vraag me af hoe gemeente Oude IJsselstreek uit wil gaan leggen om met twee maten te meten wat lonen betreft voor werkers zonder loon en werkers zonder sociale zekerheid met weinig loon. Nog niet zo lang geleden voerden een groep gedwongen werkers zonder loon actie voor loon en een nog grotere groep min of meer ook gedwongen werkers zonder sociale zekerheid. Voor de eerste groep is en wordt nog actie ondernomen, voor de tweede groep totaal niet.

Hoe kunnen wij het probleem met alfa aankaarten? Actie voeren of het college uitnodigen voor een gesprek om dit duidelijk te maken? College uitnodigen voor een gesprek is niet gelukt.

Foto: annemiek / kamphuis
HULP JA ALFA NEE

Annemiek Kamphuis

Reacties

Ook de Progressieve Partij in de gemeente Aalten heeft hier al vele keren naar gevraagd, moties ingediend, afspraken proberen te maken, maar zonder veel resultaat. Wel wordt de HH1 in 2016 in Aalten op dezelfde manier voortgezet als in 2014 en 2015. Op 5 sept heeft Klijnsma in Den Bosch aangegeven dat ze schijnconstructies wil bestrijden. Ik zou graag met jullie willen samenwerken om in de Achterhoek de alfahulp-constructie uit te bannen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier